Usuwanie pojazdów z dróg analogicznie do art. 50 a PRD?

Usuwanie pojazdów z dróg analogicznie do art. 50 a PRD? fotolia.pl

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 roku podjął stanowisko w sprawie konieczności uproszczenia procedury przepadku pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu. Jak wskazano w stanowisku, procedura jest niezmiernie czasochłonna, głównie z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania sądowego. Z uwagi na duże obciążenie sądów, wyznaczane terminy są odległe, co generuje duże koszty przechowywania pojazdów po stronie powiatów.

Starostowie województwa kujawsko-pomorskiego zaproponowali, by procedurę przepadku pojazdów uregulować na zasadzie analogii do art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym - postępowanie w sprawie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych i pojazdów, których stan wskazuje na to, że są nieużywane. W takich przypadkach nieodebrane pojazdy przechodzą na własność gminy z mocy prawa po 6 miesiącach od dnia usunięcia.

Wskazano, że przyjęcie ww. rozwiązania usprawniłoby procedury i odciążyło budżety powiatów z tytułu przechowywania pojazdów na parkingach strzeżonych.

Pt., 27 Gr. 2019 3 Komentarze Dodane przez: Monika Małowiecka