Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uznanie administracyjne a równe traktowanie stron w postępowaniach administracyjnych

Uznanie administracyjne a równe traktowanie stron w postępowaniach administracyjnych fotolia.pl

Decyzja o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ma charakter uznaniowy. Uznaniowość decyzji nie może jednak oznaczać dowolności. Tak wynika z Wyroku  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 4 września 2019 r. II SA/Rz 674/19.

W sprawie Sąd uchylił decyzję organów instancji wskazując, że analiza przeprowadzonego postępowania wykazała, że w sprawie o udzielenie zezwolenia na zajęcie tego samego fragmentu drogi na ten sam okres została wydana, poza zaskarżoną do Sądu, także inna decyzja, którą udzielono zezwolenia innemu podmiotowi. Informacja o powyższym wynikała z pisma organu I instancji przekazującego odwołanie organowi II instancji.

Sąd wskazał, że rodzi to uzasadnione wątpliwości co do zastosowania przez organ jednolitych kryteriów oceny wniosku, jak również wywiązania się przez organ z obowiązku informowania stron o wszystkich podjętych w sprawie czynnościach i uzasadnia przekonanie o zasadności prowadzenia jednego postępowania w sprawie z wniosków różnych osób dotyczących udzielenia tego samego zezwolenia. Uwagi te wydają się tym bardziej uzasadnione, że informacji tej organ nie ujawnił w uzasadnieniu decyzji kierowanym do stron, a wyłącznie w piśmie przekazującym odwołanie, kierowanym bezpośrednio do organu II instancji.

Źródło: CBOSA

Sob., 9 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel