Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pozbawienie kategorii drogi

Pozbawienie kategorii drogi fotolia.pl

Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii bez jednoczesnego jej zaliczenia do nowej kategorii możliwe jest wyłącznie w wypadku wyłączenia tej drogi z użytkowania - stwierdził WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt: II SA/Sz 555/19, wskutek kontroli sądowoadministracyjnej uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych. Zgodnie z brzmieniem tej uchwały, pozbawiono drogi kategorii dróg powiatowych nie zaliczając ich do innej kategorii dróg.

Podstawę prawną uchwały stanowi art. 6a ust. 2 i art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z pierwszym z wymienionych przepisów zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast. Organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii.

Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego (art. 10 ust. 3 ww. ustawy).

W świetle zacytowanych powyżej uregulowań, nie ulega wątpliwości, że pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii bez jednoczesnego jej zaliczenia do nowej kategorii możliwe jest wyłącznie w wypadku wyłączenia tej drogi z użytkowania.

Czw., 31 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka