Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kaskadowe przekazywanie dróg

Kaskadowe przekazywanie dróg fotolia.pl

Zgodnie z art. 10 ust. 5d o drogach publicznych zarząd powiatu informuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zamiarze podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5c, co najmniej na 30 dni przed jej podjęciem.– nie ma więc, żadnego innego ograniczenia, w szczególności, aby w dacie tego powiadomienia dopełnione zostały wszystkie formalności administracyjno-prawne związane z zakończeniem inwestycji drogowej. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 14 maja 2019 r. sygn. III. SA/Kr 25/19.

W sprawie gmina zaskarżyła uchwałę rady powiatu z listopada 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej. W zarzutach skargi, gmina wskazała, że naruszone zostały art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych poprzez podjęcie uchwały po upływie trzeciego kwartału ze wskazaniem, że wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz art. 10 ust. 5c w zw. z art. 6 a ust. 1 powołanej ustawy z uwagi na brak wystąpienia wskazanej w tym przepisie przesłanki pozbawienia drogi kategorii powiatowej. Gmina wniosła więc m.in. o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości.

Odnosząc się do zarzutów skargi rada powiatu wskazała, że konieczność podjęcia uchwały nie później niż do końca trzeciego kwartału danego roku – dotyczy jedynie dwóch trybów zmiany kategorii drogi tzn. trybu zwykłego (art. 10 ust. 1-3 ustawy o drogach publicznych) i dotyczącego dróg o charakterze obronnym (art. 10 ust. 3 a powołanej ustawy). Zaskarżona uchwała dotyczyła natomiast tzw. kaskadowego pozbawiania dotychczasowej kategorii drogi tj. przekazywania w dół, w związku z nowowybudowanymi odcinkami drogi, w trybie art. 10 ust. 4 do 5f powołanej ustawy. W tym przypadku jedynym warunkiem do zastosowania tego trybu było poinformowanie organu wykonawczego odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego – i takie powiadomienie zostało skierowane do burmistrza w lipcu 2018 r.

Źródło: CBOSA

Sob., 12 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel