Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej, a interes właścicieli działek

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej, a interes właścicieli działek fotolia.pl

Przepisy prawne stanowią o obowiązku połączenia drogi z nieruchomością położoną przy drodze, a nie bezpośrednio z konkretnym budynkiem położonym na tej nieruchomości. Przepisy specustawy drogowej nie pozwalały organom decyzyjnym oceniać racjonalności i słuszności rozwiązań projektowych przyjętych przez zarządcę drogi Tak wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 8 sierpnia 2019 r. sygn. II SA/Bk 216/19.

Przedmiotem skargi do sądu administracyjnego było zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej. Decyzja została wydana w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zdaniem skarżącego decyzja uniemożliwia mu swobodny dostęp do budynku mieszkalnego oraz zabiera najlepszy kawałek ziemi z działki z uwagi na zaprojektowany łuk na drodze. Podkreślił, że w działkę, na której jest obecnie projektowy przedmiotowy łuk zainwestował duże pieniądze, ponieważ po jej zakupieniu wytyczył granice, wyczyścił wszystkie krzaki, tymczasem obecnie ta część działki będzie mu odebrana za małe pieniądze. Skarżący zaakcentował również, że po uzupełnieniu projektu budowlanego, inwestor zaznaczył tylko dwa zjazdy, czym uniemożliwił dostęp do jego budynku mieszkalnego, który stoi frontem do drogi, a przy przebiegającej drodze od strony frontowej domu przebiegać będzie rów, co praktycznie uniemożliwia dostęp do domu nie tylko jego mieszkańcom, ale również karetce pogotowia, straży pożarnej, listonoszowi. Skarżący podkreślił, że zaznaczony został jedynie wjazd do budynku gospodarczego i na pole, ale przedmiotowy zjazd nie może służyć do obsługi budynku mieszkalnego albowiem uniemożliwiają taką obsługę trzy rosnące duże lipy i zabytkowa studnia. Konkludując skarżący wniósł o uchylenie decyzji i uwzględnienie wjazdu do budynku mieszkalnego oraz pozostawienie łuku w obecnym przebiegu.

Sąd skargę oddalił. Sąd wskazał, że zjazd na działkę został zaprojektowany w miejscu istniejącego wcześniej zjazdu na tę nieruchomość a zatem budynek mieszkalny na tej działce wcześniej również był pozbawiony zjazdu położonego na wprost tego budynku. Na marginesie Sąd zauważył, że budynek mieszkalny na działce nie jest zamieszkały, co przyznał skarżący na rozprawie. Wyrażony przez skarżącego na rozprawie krytyczny stosunek do racjonalności rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej, która jest drogą mało uczęszczaną przez podróżnych, nie daje sądowi żadnych podstaw do podważenia legalności zaskarżonej decyzji. Przepisy specustawy drogowej nie pozwalały organom decyzyjnym oceniać racjonalności i słuszności rozwiązań projektowych przyjętych przez zarządcę drogi, co sądowi kontrolującemu legalność decyzji o zasadach realizacji inwestycji drogowej, również nie pozwala oceniać decyzji poprzez pryzmat celowości przeprowadzania inwestycji, słuszności czy poczucia pokrzywdzenia strony postępowania.

Źródło: CBOSA

Czw., 26 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel