Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

24 punkty – wniosek i skierowanie na badania psychologiczne

24 punkty – wniosek i skierowanie na badania psychologiczne fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim rozpatrywał ostatnio skargę na decyzję Starosty i utrzymującą ją w mocy decyzję SKO dot. skierowania kierowcy na badania psychologiczne. Czego domagał się Skarżący – i dlaczego Sąd przyznał rację organom?

Sąd rozpoznając sprawę przypomniał w pierwszej kolejności, że zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli przekroczył liczbę 24 punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego. Przy czym starosta wydaje taką decyzję między innymi na wniosek organu kontroli ruchu drogowego (art. 99 ust. 2 pkt 2 u.k.p.). Zastosowana konstrukcja przepisu – „starosta wydaje” – wskazuje na zobligowanie organu do wydania decyzji o skierowaniu kierowcy na badanie w sytuacji zaistnienia okoliczności wskazanych w przepisie, a więc w przypadku wniosku innego organu, który stwierdził przekroczenie dopuszczalnej ilości punktów karnych za naruszenia przepisów prawa drogowego. Starosta nie jest więc uprawniony do tego, aby podważać skuteczność wpisów w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Wojewódzki Sąd przypomniał równocześnie o tym, że zasady prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w dalszym ciągu regulują przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Ewidencja, o której mowa w art. 130 ust. 1 p.r.d. jest rejestrem, w którym wpisów dokonuje wyłącznie uprawniony do tego organ Policji i tylko on ma kompetencję do usuwania punktów karnych. W orzecznictwie wskazuje się, że wielokrotne naruszenia przepisów świadczą o utracie kwalifikacji i w związku z tym taka osoba powinna być poddana ich kontrolnemu sprawdzeniu. Decyzja organu wydawana na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. b u.k.p. ma charakter związany. Treść obowiązujących przepisów ma charakter imperatywny i niepozostawiający organowi jakichkolwiek możliwości uznaniowego decydowania w przedmiocie wydania skierowania na badania. Zobowiązują one starostę do podjęcia stosownych czynności w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem silnikowym liczby 24 punktów w ewidencji kierowców. Wydanie decyzji jest obligatoryjne w każdym wypadku, kiedy tylko kierowca przekroczy określoną wyżej liczbę punktów w ewidencji kierowców. Jeżeli wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego Policji został sporządzony na podstawie wpisów ostatecznych, to organ zobligowany jest skierować kierującego na badania psychologiczne i nie ma uprawnień do weryfikacji przypisanej kierowcy liczby punktów.

Decyzja o skierowaniu na badania psychologiczne jest administracyjnoprawną konsekwencją faktu przekroczenia określonej liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego niezależnie od posiadanej przez kierowcę kategorii praw jazdy i dotyczy każdego kierowcy. WSA podkreślił, że omawiana instytucja służy ochronie interesu publicznego i bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ochronie praw jednostki naruszającej to bezpieczeństwo.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 lipca 2019 r., II SA/Go 232/19

Źródło: CBOSA

Sob., 7 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel