Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sprawdzenie kwalifkacji przy zatrzymaniu prawa jazdy w ocenie WSA

Sprawdzenie kwalifkacji przy zatrzymaniu prawa jazdy w ocenie WSA fotolia.pl

Stosownie do art. 102 ust. 2 ustawy zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli jednak od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego, sprawdzenia kwalifikacji. Z kolei, na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3b ustawy sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok. W takim przypadku, zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy prawo jazdy wydaje się po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje.

Sąd wskazał, że z zestawienia treści ww. przepisów wynika jednoznacznie, że jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Tym samym, zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego kierowca był pozbawiony na okres przekraczający rok, uzależniony jest od spełnienia tego warunku. Podkreślić trzeba, że ustawodawca jednoznacznie wskazał jako przesłankę upływ okresu przekraczającego rok liczony od dnia zatrzymania prawa jazdy. Dla spełnienia tej przesłanki istotne jest, aby to był okres ciągły, nieprzerwany przekraczający okres roku od dnia zatrzymania prawa jazdy. Natomiast nie ma prawnego znaczenia na jakiej podstawie prawnej doszło do zatrzymania prawa jazdy, jak również nie ma prawnego znaczenia to, czy to zatrzymanie prawa jazdy na okres przekraczający rok wynikało z jednej podstawy prawnej, czy też z dwóch podstaw prawnych, jeżeli tylko zatrzymanie to miało charakter ciągły i nieprzerwany.

Wyrok WSA w Opolu z dnia 13 sierpnia 2019 r. sygn. akt: II SA/Op 217/19, nieprawomocne.

Pt., 6 Wrz. 2019 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka