Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zakres kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji

Zakres kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji fotolia.pl

Materialnoprawną podstawą wydania decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji stanowił art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1. Stosownie do art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów karnych.

Przepis art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy przesądza o konieczności kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, o czym świadczy użyty w tym przepisie zwrot " kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega". Organ administracji publicznej w sytuacji, gdy kierowca przekroczy 24 punktu za naruszenie przepisów o ruchu drogowym, nie ma żadnej dowolności i uznaniowości, innymi słowy - nie ma wyboru co do odstąpienia od wydania decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, w przypadku złożenia stosownego wniosku przez komendanta Policji. Z woli ustawodawczy organ opiera swoje rozstrzygnięcie na przekazanej mu informacji, która ma charakter dokumentu urzędowego, stanowiącego dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone.

Przepis art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami ustanawia kompetencję organu do wydania decyzji w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy. W myśl tego przepisu starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji. Charakter oraz tryb postępowania nie pozwalają na badanie i ewentualne uwzględnienie takich okoliczności jak pozytywna ocena psychologiczna kierowcy, czy też ilość oraz rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami, okoliczności te są bowiem dla tej sprawy prawnie obojętne. Istotą postępowania opartego na przepisie art. 114 jest weryfikacja uprawnień kierowcy w związku z wątpliwościami co do jego umiejętności, których podstawą jest ilość stwierdzonych naruszeń przepisów o ruchu drogowym.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim

Czw., 8 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka