Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program szkoleniowy dla pracowników transportu zbiorowego w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością

Program szkoleniowy dla pracowników transportu zbiorowego w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością fotolia.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26 lipca br. zawarł z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej umowę o dofinansowanie projektu, który zakłada m.in przeszkolenie 5 tys. pracowników sektora transportu zbiorowego zatrudnionych u ok. 50 przewoźników transportu zbiorowego na terenie całego kraju w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Szkolenia obejmą obsługę klientów o szczególnych potrzebach: osoby starsze, osoby poruszające się na wózkach, osoby z dysfunkcjami słuchu, mowy i wzroku (w tym korzystające z pomocy psów przewodników), a także z niepełnosprawnością intelektualną czy z zaburzeniami psychicznymi.

Zaplanowane w projekcie szkolenia obejmą pracowników obsługujących bezpośrednio lub zdalnie pasażerów, w tym: kasjerów biletowych, pracowników obsługi dworców, personel pokładowy, kontrolerów biletów oraz kadrę kierowniczą i pracowników komórek rozwoju zasobów ludzkich przewoźników transportu zbiorowego.

W ramach projektu powstaną również produkty zapewniające wyższy poziom trwałości i efekt rozpowszechnienia wypracowanych standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnością. Są to m.in. wzorcowe schematy procedur stanowiskowych, programy szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz poradnik. Wszystkie te produkty mają być ogólnodostępne, dzięki czemu będą wykorzystywane przez przewoźników transportu zbiorowego każdego typu w całej Polsce. Opracowane materiały bezpośrednio wskażą właściwe ścieżki postępowania odpowiadające na wskazane przez środowisko osób z niepełnosprawnością bariery i niedogodności doświadczane podczas kontaktu z pracownikami kas biletowych, dworców, drużyn konduktorskich i kierowców. Dzięki upowszechnieniu wypracowanych standardów likwidowane będą dotychczasowe bariery, które utrudniają codzienne życie osób z niepełnosprawnością.

Podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku zwiększania dostępności usług publicznych. Projekt ten jest bezpośrednią odpowiedzią na cel główny Programu Dostępność Plus, w ramach którego zaplanowano przygotowanie personelu i obsługi do skutecznego zastosowania standardów dostępności w transporcie.

Projekt pt. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” jest realizowany dzięki środkom w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet przeznaczony na ten cel wynosi ponad 9 mln zł.

Źródło: pfron.org.pl

Pt., 2 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Dawid Kulpa