Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2018 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2018 r. fotolia.pl

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawiła dokument pt. „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 roku.”. 30 lipca 2019 roku informacji na temat najważniejszych danych zawartych w tym dokumencie wysłuchali senatorowie z Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP.

Podstawowe dane

W 2018 na polskich drogach odnotowano spadek liczby wypadków (-3,3%) oraz liczby ofiar rannych w tych wypadkach (-5,3%). Niestety w 2018 roku odnotowano wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 1,1%.

W latach 2009-2018 liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych została zredukowana o ponad 37%, a liczba ciężko rannych o blisko 20%. Jednakże tempo zmian w długookresowym trendzie jest zbyt wolne, aby zrealizować przyjęte cele główne wskazane w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 (również w stosunku do wskaźników bazowych z 2010 roku).

Cele przedstawione w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 określają, że do 2020 roku liczba ofiar śmiertelnych zostanie obniżona o 50% (w stosunku do wskaźników z 2010 r.), natomiast liczba ciężko rannych – o 40% (w stosunku do wskaźników z 2010 r.) To znaczy, że bezpieczeństwo na polskich drogach ma być poprawione do takiego stopnia, aby w wypadkach drogowych nie ginęło więcej niż 2 000 osób rocznie, oraz nie więcej niż 6 900 osób odniosło ciężkie obrażenia (w 2020 roku).

Z danych KGP wynika, że w 2018 roku cel cząstkowy w zakresie liczby zabitych został przekroczony o ponad 25%, zaś w zakresie liczby ciężko rannych – o ponad 43%.

Polska na tle Unii Europejskiej

Analiza statystyk dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2018 rok wskazuje, że w porównaniu do 2017 roku liczba ofiar śmiertelnych w Unii Europejskiej spadła o 1%, zaś w porównaniu do roku 2010 liczba ofiar śmiertelnych spadła o 21%. Z danych opublikowanych przez Komisję Europejską wynika, że w 2018 r. na unijnych drogach zginęło 25 100 osób, tj. o 200 osób mniej niż w roku 2017.

W obrębie UE najlepsze wyniki w 2018 r. osiągnęły: Wielka Brytania (28 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców), Dania (30), Irlandia (31) i Szwecja (32). W porównaniu z 2017 r. największy spadek liczby ofiar śmiertelnych osiągnęły Słowenia (-13 proc.), Litwa (-11 proc.), Bułgaria (-9%) oraz Słowacja i Cypr (oba kraje po -8%).

W 2018 r. w dwóch krajach UE odnotowano wskaźnik powyżej 80 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców, w porównaniu do 2010 roku było ich siedem (w tym Polska). W 2018 r. kraje o najwyższym wskaźniku ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców to: Rumunia (96), Bułgaria (88), Łotwa (78) oraz Chorwacja (77). Polska znajduje się na piątym miejscu od końca w UE z wynikiem (76).

Analiza danych ogółem dla UE dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2018 r. wskazuje na znaczny odsetek liczby ofiar śmiertelnych w grupie niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów, motocyklistów oraz podkreśla narastający odsetek liczby ofiar śmiertelnych w grupie seniorów, szczególnie w obszarach zabudowanych. W Polsce podobnie jak w UE odnotowuje się niepokojący trend wzrostu wskaźnika udziału seniorów w ogólnej liczbie zdarzeń drogowych i ofiar na ich skutek. Obecnie trend ten w skali europejskiej uzależnia się od zmian demograficznych oraz wzrostu wskaźnika aktywności i mobilność tej grupy społecznej.

Senacka dyskusja

Dyskusja na posiedzeniu połączonych komisji senackich była wielowątkowa. Najciekawsza kwestia dotyczyła tego, jakimi środkami poprawić stan bezpieczeństwa na polskich drogach. Senator Piotr Florek zauważył, że kiedyś dokonał obliczeń, wedle których samochód z wideorejestratorem zwraca się w pół roku. Zauważył również, że np. we Włoszech  funkcjonuje 6000 fotoradarów, a w Polsce 500. Senator Andrzej Misiołek, Przewodniczący Komisji Infrastruktury zwrócił uwagę bardziej nie tyle na fotoradary czy wysokość kar, ale na kwestie związane z edukacją i kulturą. Natomiast senator Adam Gaweł zaznaczył, że podstawową kwestią jest potrzeba poczucia nieuchronności kary wśród kierowców.

Z treścią całego dokumentu można zapoznać się tutaj.

Czw., 1 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel