Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe badanie lekarskie dla kandydatów na kierowców

Nowe badanie lekarskie dla kandydatów na kierowców fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawienia do kierowania pojazdami i kierowców. Osoba posiadająca skierowanie zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania na to badanie.

W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie: wzroku, słuchu, układu ruchu, układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego, układu nerwowego - w tym padaczki, obturacyjnego bezdechu podczas snu, czynności nerek, cukrzycy, stanu psychicznego, objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu i innych środków, stosowanie środków leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami oraz innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia.

W porównaniu z dotychczasowym rozporządzeniem, w projektowanym rozporządzeniu wprowadza się następujące zmiany:

  • zrezygnowano z obligatoryjnej konsultacji okulistycznej w przypadku badania oceniającego widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast w odniesieniu do osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, osób, występujących o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężnych albo o przedłużenie ważności tego dokumentu,
  • w załączniku nr 2 zastąpiono wyrażenie „obuoczne pole widzenia” wyrażeniem „poziome pole widzenia”,
  • w załączniku nr 6 dot. szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie układu nerwowego, w tym padaczki, uzupełniono dodatkowo o regulację dot. wskazania, iż padaczka oznacza wystąpienie co najmniej dwóch napadów padaczkowych w odstępie mniejszym niż 5 lat,
  • karta badania lekarskiego została usystematyzowana zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania badania oraz poprawiona redakcyjnie.

Z całością projektu można zapoznać się tutaj: www.legislacja.rcl.gov.pl

Pt., 26 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek