Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kiedy kierowca ma wydać bilet pasażerowi

Kiedy kierowca ma wydać bilet pasażerowi fotolia.pl

Przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym są wykonywane według zasad określonych w art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dalej: u.t.d.), przy czym jedną z tych zasad jest wymóg pobierania należności za przejazd i wydanie potwierdzenia wniesienia przez pasażera opłaty za przejazd w postaci biletu przed rozpoczęciem kursu, a nie w dowolnym momencie trwania kursu, czy po jego zakończeniu, co wynika z art. 18b ust. 1 pkt 4 u.t.d. w zw. z l.p. 2.7. załącznika nr 3 do u.t.d. Znajduje to również potwierdzenie w treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe, z którego wynika, że podstawowym sposobem zawarcia umowy przewozu jest nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży. Tak wynika z Wyroku NSA z 4 lipca 2019 r. sygn. II GSK 1978/17.

Istota sporu w rozpoznawanej sprawie sprowadzała się do rozstrzygnięcia problemu, czy zasadnie Sąd I instancji, uznał, że w przypadku wykonywania przewozów regularnych obowiązek wydania pasażerowi wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd, tj. biletu powinien nastąpić przed rozpoczęciem kursu, nie zaś przy wysiadaniu pasażerów z autobusu – po zakończeniu przewozu. Autor skargi kasacyjnej (przewoźnik) kwestionując stanowisko wojewódzkiego sądu administracyjnego utrzymywał, że w przypadku, gdy zawarcie umowy przewozu nastąpiło w inny sposób niż wydanie biletu, np. poprzez zajęcie miejsca w środku transportu i zapłatę po zakończeniu przewozu - to zastosowanie mają przepisy ogólne zgodnie, z którymi potwierdzenie wykonania usługi przewozu wydaje się po jej zakończeniu. NSA uznał, że zarówno Sąd I instancji jak i organy orzekające w sprawie prawidłowo przyjęły, że doszło do naruszenia przepisów przez przewoźnika. 

Źródło: CBOSA

Pt., 19 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel