Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak poruszać się trzykołowym rowerem

Jak poruszać się trzykołowym rowerem fotolia.pl

Kierujący wózkiem rowerowym powinien poruszać się poboczem – tak wynika z obowiązujących przepisów, które w odpowiedzi na interpelację poselską przytoczył wiceszef resortu infrastruktury.

Poseł Stanisław Gawłowski złożył do ministra infrastruktury interpelację (nr 31864) w sprawie wózków rowerowych. Poruszył w niej problem korzystania z rowerów trzy i czterokołowych, czyli wózków rowerowych, które, jak zaznaczył, są bardzo popularne szczególnie w miejscowościach uzdrowiskowych, stając się jednak nie tylko formą rozrywki, ale również niebezpieczeństwem dla pieszych. W dziesiątkach punktów można wypożyczyć te pojazdy. Kierowcy poruszają się nimi po drogach publicznych, będąc często sprawcami kolizji. Mogą nimi jeździć nawet dzieci (do siedmiu lat pod opieką osoby dorosłej, jednak starsze, do dziesiątego roku życia, mają prawo jeździć tym pojazdem po chodniku). Osoby w wieku 10–18 lat mogą się poruszać po drodze publicznej, ale muszą mieć kartę rowerową. Osoby starsze są zwolnione z takiego obowiązku.

Dlatego wystosował dwa pytania:

  1. Czy ministerstwo zamierza wprowadzać regulacje minimalizujące skutki korzystania z takich urządzeń dla innych użytkowników dróg oraz pieszych, jednocześnie nie chcąc zamykać letnikom możliwości korzystania z nich?
  2. Jakiego rodzaju będą to regulacje?

Odpowiedzi na zadane pytania udzielił wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Przytoczył w niej definicję wózka rowerowego: Zgodnie z przepisami art. 2 pkt 47a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) wózek rowerowy jest pojazdem o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczonym do przewozu osób lub rzeczy poruszanym siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Podał również, że w myśl przepisów art. 16 ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

Decyzję o zastosowaniu w organizacji ruchu odpowiednich rozwiązań (również tych ograniczających możliwość poruszania się wózków rowerowych i zapewniających bezpieczeństwo pieszym i kierującym) podejmuje właściwy organ zarządzający ruchem, który w myśl przepisów § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu. Natomiast zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 tego rozporządzenia organ ten zatwierdza projekt organizacji ruchu, akceptując tym samym rodzaj i sposób umieszczenia znaków drogowych (w tym również znaku B-11 „zakaz wjazdu wózków rowerowych”.

Minister wskazał, że ocena zgodności zachowań kierującego pojazdem (wózkiem rowerowym) z wymienionymi przepisami oraz egzekwowanie tych przepisów pozostaje w kompetencjach uprawnionych organów kontroli ruchu drogowego – Policji.

Wyjaśnił też, że resort nie planuje zmiany przepisów w podnoszonym w interpelacji zakresie.

Pt., 12 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska