Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lokalizacja zjazdu z drogi klasy G

Lokalizacja zjazdu z drogi klasy G fotolia.pl

Zarząd Województwa w drodze decyzji odmówił wydania zezwolenia na lokalizację nowego zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej na teren działki, celem skomunikowania prowadzonej na terenie ww. działki działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży wózków widłowych. WSA w Gliwicach przychylił się jednak do zastrzeżeń skarżącej. Dlaczego?

W pierwszej kolejności WSA przypomniał, że w świetle art. 29 ust. 4 ustawy o drogach publicznych – ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne – zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony. Jednocześnie, według § 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego określono m. in. warunki stosowania zjazdów. Przepis ten wymaga, by na drodze klasy G ograniczyć liczbę i częstość zjazdów przez zapewnienie dojazdu z innych dróg niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę.

Sąd przypomniał, że prawny wymóg „ograniczenia” ilości zjazdów nie oznacza całkowitego zakazu lokalizacji zjazdu. Jest więc możliwe, że dany podmiot uzyska takie zezwolenie, jeśli nie będzie się to sprzeciwiać warunkom bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nie będzie innej możliwości skomunikowania danego terenu. Niewątpliwie każda droga ma swoją specyfikę i nie można opierać się tu na ogólnikowych rozważaniach. Istotne jest np. z jaką prędkością mogą poruszać się w danym miejscu pojazdy. Jeśli jest to stosunkowo niewielka prędkość, to i taki zjazd zwykle nie będzie wprowadzał dodatkowego zagrożenia w stopniu uniemożliwiającym jego lokalizację. Istotne są też kwestie parametrów drogi, ilość pasów w każdym kierunku, istnienie ograniczników prędkości na jezdni, charakter i odległość pobliskiego skrzyżowania od planowanego zjazdu, itp.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu należy zatem wyważać interes społeczny i indywidualny. Może być bowiem tak, że wydanie stosownego zezwolenia na zjazd nie naruszy w istotny sposób interesu społecznego, a zabezpieczy inne prawo konstytucyjne – prawo własności, która to własność będzie mogła być wykorzystana także z pożytkiem dla społeczeństwa, przez powstanie czy utrzymanie miejsc pracy. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 maja 2019 r., II SA/Gl 43/19

Źródło: CBOSA

Sob., 15 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel