Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zajęcie pasa drogowego przez przyczepę z reklamą

Zajęcie pasa drogowego przez przyczepę z reklamą fotolia.pl

Decyzją wydaną m.in. na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 12 i ust. 13 ustawy o drogach publicznych organ nałożył na skarżącego karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy bez zezwolenia zarządcy drogi. Decyzja ta jednak nie ostała się po rozpoznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu – z jakiego powodu?

W pierwszej kolejności Sąd zaznaczył, że niekwestionowane i znajdujące pokrycie w materiale dowodowym jest to, iż przyczepa z reklamą należącą do skarżącego znajdowała się w określonych datach bez zezwolenia zarządcy drogi. Tak więc takie zajęcie pasa drogowego podlegało karze pieniężnej w wysokości 10-krotności opłaty określonej uchwałą powołaną w decyzji. Tym samym spór w niniejszej spawie sprowadzał się do określenia tego, jaki podmiot powinien tę karę pieniężną ponieść i za jaki okres winna być ona naliczona.

Wojewódzki Sąd przypomniał dotychczasowe orzecznictwo, w którym przyjęto, że jeśli reklama jest umieszczona na przyczepie, to – co do zasady – karę nakłada się na właściciela przyczepy. WSA równocześnie podkreślił, że nie jest wykluczona sytuacja, w której przyczepa zajmująca pas drogowy bez zezwolenia pozostaje we władaniu innej aniżeli właściciel osoby na podstawie określonych uzgodnień stosunku prawnego, w tym umowy cywilnoprawnej. Wówczas nie można wykluczyć, że podmiotem zobowiązanym do zapłaty kary pieniężnej powinna być osoba władająca przyczepą.

Zatem w okolicznościach niniejszej sprawy należało w opinii Sądu dokonać szczegółowej jej analizy – należało bowiem ustalić to, czy skarżący był związany umową z właścicielem przyczepy, czy sam wszedł w jej posiadanie; a także to, jaka była treść stosunku prawnego łączącego skarżącego z osobą, której reklamę zlecał.

Równocześnie WSA zasygnalizował następującą kwestię: obowiązek zebrania materiału przez organ nie może oznaczać biernej postawy strony w trakcie prowadzonego postępowania. Tak więc należy przyjąć, że w pewnych okolicznościach i w zależności od rodzaju dowodzonego faktu, ciężar wykazania pewnych kwestii może przechodzić na stronę postępowania.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 maja 2019 r., III SA/Po 799/18

Źródło: CBOSA

Sob., 8 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel