Zatrzymanie za +50 km/h - decyzja związana

Zatrzymanie za +50 km/h - decyzja związana fotolia.pl

Podstawą wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy jest jedynie informacja uzyskana od podmiotu, który ujawnił kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Co więcej, uzyskanie takiej informacji obliguje organ do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

Brzmienie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami ("starosta wydaje decyzję administracyjną") nie pozostawia wątpliwości, że rozstrzygnięcie podejmowane na jego podstawie ma charakter związany. Starosta nie jest przy tym uprawniony do weryfikowania przypisanego kierowcy wykroczenia pod względem merytorycznym. W żadnym wypadku nie może on prowadzić postępowania wyjaśniającego, zmierzającego do weryfikacji zasadności nałożenia na kierowcę kary za ujawnione wykroczenie, gdyż do tego uprawniony jest sąd powszechny.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2019, sygn. akt: II SA/Ke 33/19

 

Sob., 1 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka