Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obiekty mostowe w rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca

Obiekty mostowe w rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca http://zywiec.powiat.pl/

Powiat Żywiecki realizuje prace inwestycyjne w gminach Rajcza i Ujsoły, będące przedmiotem projektu pn. „Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca”. Projekt realizowany jest w partnerstwie polsko-słowackim z Miastem Čadca przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy  Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja  2014-2020.

Przebudowa drogi nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły – granica państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie Gminy Milówka – odcinek 1: od km 0+000 do km 1+410,00 (od skrzyżowania z drogą ekspresową S69 do mostu na rzece Sole w Milówce) została zakończona zgodnie z terminem w 2018 r.

Obecnie trwają roboty polegające na:

  • odbudowie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S w km 18+088 w miejscowości Glinka w Gminie Ujsoły. Kolejnym etapem prac będzie betonowanie ustroju nośnego.
  • odbudowie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S w km 4+924 w miejscowości Sól w Gminie Rajcza. Aktualnie planowane jest betonowanie płyty pomostowej.

Zakończenie prac planowane jest na koniec czerwca 2019 r.

Dzięki realizacji tych trzech zadań polepszony zostanie stan infrastruktury drogowo mostowej na pograniczu PL-SK. Realizacja przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Osiągnięte efekty zapewne długie lata będą dobrze służyć użytkownikom dróg. 

Wartość komponentu po stronie polskiej wynosi 1.273.966,27 Euro tj. 5.248.741,03 zł. Założony poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.082.871,29 Euro tj. 4.461.429,71 zł, co stanowi 85% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Źródło: Powiat Żywiecki

Śr., 22 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska