Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Starosta pomylił numer zatrzymanego prawo jazdy

Starosta pomylił numer zatrzymanego prawo jazdy fotolia.pl

Starosta w decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy wskazał wadliwy numer dokumentu. Następnie sprostował oznaczenie zatrzymanego prawa jazdy jednak działanie to było bezpodstawne. Organ nie mógł tego uczynić, skoro nie była to oczywista omyłka pisarska. Starosta wadliwie ustalił więc stan faktyczny, tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, sygn. II SA/Po 518/18.

Starosta decyzją orzekł o zatrzymaniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B. W decyzji podano numer prawa jazdy, którym posługiwał się kierowca i zażądano zwrotu dokumentu do starostwa powiatowego. Starosta popełnił jednak błąd przy wpisywaniu numeru dokumentu.

Postanowieniem starosta sprostował z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w wyżej opisanej decyzji własnej. W uzasadnieniu postanowienia organ stwierdził, iż opisany wyżej błąd jest błędem pisarskim, popełnionym na podstawie wniosku Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz, że błąd ten nie wpływa na wcześniejszą decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Pełnomocnik kierowcy wniósł zażalenie na postanowienie o sprostowaniu. Jego zdaniem organ wadliwie zastosował przepis dotyczący sprostowań decyzji. W ocenie skarżącego poprawiona część decyzji nie stanowiła omyłki pisarskiej, ani żadnej innej oczywistej omyłki. Wyjaśniono, że numer podany w decyzji nie zawierał w szczególności przeinaczenia kolejności użytych cyfr czy liter. Doszło natomiast do sprostowania istotnej wadliwości decyzji. Organ powoływał się bowiem na druk hiszpańskiego prawa jazdy, choć dokument o takim numerze nie istniał.

Sąd zważył co następuje i uznał skargę za uzasadniona. W związku z tym uchylił obie wydane decyzje administracyjne. Organy wadliwie bowiem zastosowały w sprawie art. 113 § 1 k.p.a. Na jego podstawie organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

W uzasadnieniu WSA wskazał, że starosta dokonał sprostowania takiej wady decyzji, która nie miała charakteru oczywistego błędu. Z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, a wydanych przed wydaniem decyzji przez Starostę, nie wynika inny numer prawa jazdy i inny numer druku, niż te, które wskazano w decyzji.

W pismach Policji stanowiących podstawę wydania decyzji Starosty wpisano te same oznaczenia dokumentów. Dopiero po wydaniu decyzji okazało się, że były to informacje nieprawidłowe. Zatem oznacza to, że starosta na etapie wydawania decyzji nie popełnił omyłki w oznaczeniu prawa jazdy, lecz błędnie ustalił stan faktyczny.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 września 2018 r., sygn. II SA/Po 518/18.

Źródło: CBOSA

Sob., 18 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek