Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kara za zajęcie pasa drogowego – uchybienia w postępowaniu

Kara za zajęcie pasa drogowego – uchybienia w postępowaniu fotolia.pl

Aby doszło do prawidłowego nałożenia kary pieniężnej z tytułu nielegalnego zajęcia pasa drogowego muszą być więc ustalone w sposób niewątpliwy następujące okoliczności: zajęcie pasa drogowego, powierzchnia zajęcia, okres zajęcia, podmiot, który zajął pas drogowy, stawka opłat i kar. Ustalenie powierzchni zajętego pasa drogowego oraz okresu zajęcia są okolicznościami prawotwórczymi bowiem to między innymi z nich wynika wysokość nałożonej kary. Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 28 marca 2019 r. sygn. VIII SA/Wa 31/19.

Sąd wskazał, że zasadniczym celem kontroli prowadzonej przez organy administracji jest ustalenie, w sposób rzetelny i sumienny, stanu faktycznego. Poczynienie tych ustaleń następuje na podstawie dowodów dopuszczonych i przeprowadzonych nie w klasycznym postępowaniu jurydycznym, ale na etapie kontroli dokonywanej przed wszczęciem takie postępowania. Z tego względu w postępowaniu kontrolnym winno się zapewnić kontrolowanemu określone gwarancje, w tym prawo do udziału w oględzinach, tak aby osoba kontrolowana lub osoba przez niego upoważniona mogła wnieść do tego protokołu ewentualne uwagi. Dopiero bowiem wówczas protokół taki stanowi dokument urzędowy posiadający przymiot wiarygodności.

Odnosząc się okoliczności rozpatrywanej sprawy Sąd wskazał, że w oparciu o zaoferowany materiał dowodowy nie sposób było rzetelnie zweryfikować prawidłowości przyjęcia przez organy obu instancji powierzchni zajętego pasa drogowego. W ocenie Sądu organ powinien wyjaśnić w jaki sposób dokonywano pomiarów w szczególności, że powierzchnie w kolejnych szkicach różnią się. Strona skarżąca powinna móc skontrolować prawidłowość ustaleń faktycznych organu. W sprawie przyjęcie tych wielkości nie zostało jednak przez organ I instancji w żaden sposób wyjaśnione w treści wydanej decyzji. Również organ odwoławczy powołując się na oględziny pasa drogowego, szkice z pomiaru powierzchni i dokumentację fotograficzną nie wyjaśnił dlaczego uznał że doszło do zajęcia pasa drogowego o takich wielkościach. Takiej weryfikacji nie sposób było dokonać także na podstawie dołączonych zdjęć. Na zdjęciach tych nie zaznaczono obszaru pasa drogowego, który uznano za zajęty, nie wyjaśniono też przyczyn, dla których uznano, że zajęciu podlegała taka, a nie inna powierzchnia, nie przedstawiono matematycznego wyliczenia zajętych powierzchni. Nie wiadomo kto i kiedy sporządził szkice z pomiarów – nie zostały one podpisane, opatrzone datami. Brak wskazania pomiaru na zdjęciach, brak też wyjaśnienia w jaki sposób przyjęto te wielkości, co powoduje, że pomiary te są nieweryfikowalne.

Źródło: CBOSA

Pt., 3 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel