Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Badania psychologiczne - decyzja związana

Badania psychologiczne - decyzja związana fotolia.pl

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy, który nie zgłosił się na badania psychologiczne, mimo że została wydana decyzja nakazująca poddanie się takiemu badaniu, ma charakter związany (wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 marca 2019 r., sygn. akt: III SA/Kr 1281/18).

Stosownie do przepisu art. 102 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadku gdy osoba posiadająca prawo jazdy kategorii B nie przedstawiła w wymaganym terminie orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ww. ustawy. Art. 84 ust. 1 stanowi natomiast, że uprawniony psycholog, po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu, wydaje osobie badanej orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem lub wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w art. 82 ust. 2, zwane dalej "orzeczeniem psychologicznym".

Podkreślić należy, że decyzja o skierowaniu na badania psychologiczne nie ma charakteru uznaniowego lecz jest tzw. decyzją związaną, tj. taką, którą organ był zobowiązany wydać. Związany charakter decyzji oznacza, że obowiązkiem organu było ustalenie, czy skarżący poddał się badaniu psychologicznemu i przedłożył stosowne zaświadczenie, zaś w sytuacji ustalenia braku zgłoszenia się na te badania i co za tym idzie nieprzedłożenia w terminie orzeczenia, organ miał obowiązek orzeczenia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Pt., 26 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka