Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Starostowie lubelscy o chaosie w sieci drogowej

Starostowie lubelscy o chaosie w sieci drogowej fotolia.pl

Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego zwraca uwagę na spory w zakresie określenia kategorii dróg wybudowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w granicach m.in. tzw. węzłów w ciągu dróg ekspresowych.

W stanowisku w sprawie stosowania ustawy o drogach publicznych, podjętym 1 kwietnia br., Konwent podaje, że wybudowana infrastruktura drogowa służąca do obsługi dróg ekspresowych (m.in. drogi dojazdowe/ serwisowe, tzw. „łączniki”) została zrealizowana na wniosek i w oparciu o dokumentację, dla których inwestorem był Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Jak informują starostowie, powstały dziesiątki kilometrów dróg urządzonych przez GDDKiA, które nie zostały formalnie sklasyfikowane i przekazane odpowiednim zarządcom.

- Zaistniała sytuacja wprowadza chaos w sieci drogowej oraz jest powodem wielu sporów kompetencyjnych, co do wskazania organu właściwego (właściwego zarządcy drogi ) do rozpoznania indywidualnych wniosków na gruncie przepisów ustawy o drogach publicznych. – czytamy w stanowisku.

W opinii przedstawicieli GDDKiA w takich sytuacjach ma mieć zastosowanie art.10. ust 4 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym nowo wybudowany odcinek drogi zostaje zaliczony do kategorii drogi, w której ciągu leży. Jednocześnie powstają spory co do części wybudowanych odcinków, w stosunku do  których nie można zastosować tego przepisu. W efekcie w ocenie samorządowców konieczne jest doprecyzowanie przepisami prawa zasad klasyfikacji takich odcinków.

- Obecnie mamy do czynienia z  sytuacją, że zarówno zarządy powiatów, jaki i wójtowie stawaliby się zarządcami poszczególnych odcinków wybudowanych przez GDDKiA, które służą do obsługi dróg ekspresowych. Wiąże się to ze znacznymi nowymi obciążeniami finansowymi i organizacyjnymi w zakresie utrzymania i zarządzania takimi odcinkami. Grunty, na których znajduje się wybudowana infrastruktura stanowią własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. – podają samorządowcy

Konwent podkreśla, że nie miało miejsca formalne przekazanie żadnej dokumentacji, jak również określenie faktycznych granic sprawowania zarządu takimi drogami. W jego opinii niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych mających na celu określenie zasad, trybu i formy przekazywania poszczególnym zarządcom nowo wybudowanych odcinków dróg, z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego gospodarowania mieniem publicznym, uregulowania stanów prawnych w księgach wieczystych, a przede wszystkim wskazanie źródeł finansowania utrzymania wybudowanej infrastruktury.

Sob., 13 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska