Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Specjalny kwietniowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

Specjalny kwietniowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

2 kwietnia 2019 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Przedmiotem posiedzenia były dwa kontrowersyjne projekty nowelizacji ustaw: o publicznym transporcie zbiorowym i niektórych innych ustaw oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw.

Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym ustawy o odpadach) były przedmiotem wielu rozmów i wymiany stanowisk pomiędzy Stroną Samorządową KWRiST a Ministerstwem Środowiska, stąd też na posiedzeniu zostały omówione jedynie pewne szczegółowe kwestie. Między innymi ZPP podnosił zagadnienie zmian w art. 24a ustawy o odpadach (kierowanie zatrzymanego pojazdu wraz z odpadami do właściwego miejsca) oraz kwestię art. 26a (awaryjne usuwanie odpadów) – MŚ zadeklarowało gotowość do pełnej współpracy w tym zakresie.

Natomiast projekt nowelizacji ustawy o PTZ otrzymał opinię negatywną. Rozbieżności dotyczyły zasadniczych sześciu zagadnień:

  1. Opracowywanie i przyjmowanie planów transportowych na poziomie województwa – w tym przypadku resort infrastruktury podtrzymał swoje stanowisko co do zasadności tego rozwiązania. Uzasadniano je m.in. koniecznością dążenia do multimodalności. Swoją drogą, mówiąc o multimodalności, przedstawiciel resortu powiedział o konieczności jej zapewnienia m.in. w ramach transportu... śródziemnomorskiego.
  2. Proporcja 60/40 – takowa proporcja kursów o charakterze użyteczności publicznej do kursów komercyjnych została wprowadzona w najnowszym projekcie (z dnia 22 marca 2019 roku). We wcześniejszej wersji proporcja ta wynosiła 70/30. MI nie przychyliło się do pozostawienia tej kwestii do decyzji na poziomie regionalnym czy lokalnym – w zależności od uwarunkowań.
  3. Prawo wyłączne – tutaj resort twardo broni stanowiska o braku jego dopuszczalności. Opiera się m.in. na tym, że… w dotychczas obowiązującej ustawie też nie jest ono dopuszczone.
  4. Linia/pakiety linii/całe sieci – resort uważa, że zawieranie umów na każdą linię odrębnie doprowadzi do ograniczenia ryzyka tworzenia monopolu, zwiększy konkurencyjność. Różnorakie argumenty – m.in. dot. pakietów linii – nie znalazły uznania u przedstawicieli Ministerstwa.
  5. Możliwości współpracy między j.s.t. – dopuszczenie porozumień ma zostać jeszcze rozważone, niemniej aktualnie brak jest konkretów.
  6. Włączenie przewozów szkolnych do transportu publicznego – MI chce, aby następowało to poprzez zaangażowanie tzw. gimbusów do prowadzenia publicznego transportu zbiorowego. Natomiast Strona Samorządowa zwracała uwagę na związane z tym ryzyka (m.in. kwestia zamówień in-house), co nie spotkało się z aprobatą ze strony resortu.

MI ma jeszcze raz zastanowić się nad postanowieniami zawartymi w projekcie. Pamiętajmy jednak, że dotychczas również padały takie deklaracje.

Czw., 4 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel