Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uchwała ze 130a - uzasadnienie

Uchwała ze 130a - uzasadnienie fotolia.pl

Maksymalne stawki opłat określone zostały w art. 130a ust. 6a p.r.d., obowiązują one w danym roku kalendarzowym i ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy (ust. 6b). Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia maksymalne stawki opłat (ust. 6c).

Ustawodawca określił dwie przesłanki, którymi powinien kierować się organ samorządu powiatowego podejmując uchwałę na podstawie przepisu art. 130a ust. 6 p.r.d.

Przesłankami tymi są konieczność zapewnienia sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów z dróg i ich przechowywania na parkingach strzeżonych oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu. Tak więc rada zobowiązana jest do przeanalizowania działań, jakie powinny zostać podjęte, aby realizacja zadania przebiegała sprawnie, bez zbędnej zwłoki i przy zapewnieniu ciągłości usług, przy uwzględnieniu ceny za świadczenie tego typu usług na terenie powiatu, którego dotyczy uchwała, a ustalenie końcowych stawek opłat powinno stanowić wypadkową wymienionych wyżej przesłanek. Żadne inne okoliczności, poza wyszczególnionymi w art. 130a ust. 6 p.r.d., nie mogą wpływać na sposób realizowania upoważnienia ustawowego. Organ ma obowiązek wziąć pod uwagę powyższe kryteria materialnoprawne, co zapewnia mu elastyczność w kształtowaniu treści uchwały. Uchwała w przedmiocie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie będzie zgodna z prawem wtedy, gdy jej treść będzie zdeterminowana wyłącznie koniecznością sprawnej realizacji tych zadań i kosztami usuwania oraz przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, a nie innymi okolicznościami. Uzasadnienie uchwały powinno szczegółowo określać, jakie dane zostały wzięte pod uwagę, na podstawie uzasadnienia uchwały możliwe musi być dokonanie oceny, czy uchwałodawca nie wykroczył poza granice ustawowego upoważnienia oraz czy uwzględnił kryteria przewidziane w ustawie.

W sytuacji gdy właściwy organ - na podstawie upoważnienia ustawowego - nakłada na obywateli określony obowiązek, w szczególności, gdy ustawodawca pozostawił organowi margines swobody, w stosownym uzasadnieniu projektu tego aktu właściwy organ winien wskazać ustawowe argumenty przejawiające za przyjęciem konkretnych rozwiązań, w tym przypadku wysokości stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu (kosztów odstąpienia od usunięcia pojazdów). Brak natomiast umotywowania uchwalenia ww. stawek (kosztów) na poziomie stawek maksymalnych w kontekście określonych kryteriów ustawowych, nosi niewątpliwie cechę arbitralności i nie buduje zaufania członków wspólnoty samorządowej do organów samorządu stanowiących prawo.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 marca 2019 r., sygn. akt: III SA/Kr 1199

Czw., 28 Mrz. 2019 3 Komentarze Dodane przez: Monika Małowiecka

Komentarze

Andrzej
+1 # Andrzej 2019-03-29 07:26
Życie pisze różne scenariusze... Jeśli przesłanki na podstawie których ustalono stawki zmienią się w czasie trwania roku kalendarzowego, (np. zmiana przedsiębiorcy świadczącego usługi holowania i w związku z tym jego koszt) zachodzi potrzeba zmiany stawek. Kłóci się to z zapisem ust. 6, którym czytamy, że stawki ustala się corocznie :/
| | |
Włodzimierz
+1 # Włodzimierz 2019-03-29 10:32
W rozumieniu krakowskiego sądu na "sprawność realizacji zadań bez zbędnej zwłoki i przy zapewnieniu ciągłości usług" nie mają żadnego wpływu straty ponoszone stale przez powiat na skutek nieodebrania pojazdów przez ich właścicieli (czyli koszty usunięcia i parkowania, koszty sądowe, egzekucyjne, administracyjne itp.). Kosztów tych Rada Powiatu nie może wliczyć do ustalanych przez siebie stawek.
Jest to stałe źródło start do którego może dojść (i zwykle dochodzi) rynkowy pech, że cena za usługi usuwania i parkowania pojazdów zostanie ustalona w przetargu powyżej maksymalnego limitu z obwieszczenia ministra. Te straty powiat też musi ponieść z własnego budżetu. Wg sądu jakimś cudem nie ma to wpływu na "sprawność realizacji zadań bez zbędnej zwłoki i przy zapewnieniu ciągłości usług". Ponieważ są to straty wysoce prawdopodobne nie sposób ich ubezpieczyć. No ale przecież zadłużać się można w nieskończoność.
| | |
Paweł
+1 # Paweł 2019-03-29 21:15
Dla chętnych sygnatura nieprawomocnego jeszcze rozstrzygnięcia z WSA Gliwice
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2ED4F0AC6A
Może jest to pewna oznaka kruszenia zbyt płytkiego spojrzenia na temat ustalania stawek. Odgórna akcja kwestionowania uchwał przez prokuratorów przeszła już na poziom okręgowy, co oznacza że niektórzy sobie nie radzili ;)
| | |