Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wadliwe oświadczenie a zamknięcie SKP

Wadliwe oświadczenie a zamknięcie SKP fotolia.pl

W świetle art. 83 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Może ją prowadzić przedsiębiorca, który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest przedsiębiorcą, wobec którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w calu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom, posiada wyposażenie kontrolno - pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań.

Tylko prowadzenie działalności regulowanej, którą jest prowadzenie stacji kontroli pojazdów wymaga złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 83a ust. 4 (brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom), a jego wadliwość może skutkować skreśleniem przedsiębiorcy z prowadzenia działalności regulowanej a nie z prowadzenia działalności gospodarczej w ogóle.

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt: II SA/Rz 1256/16

Pt., 22 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka