Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ocena stanu zdrowia kierowcy - wyrok NSA

Ocena stanu zdrowia kierowcy - wyrok NSA fotolia.pl

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (...), podlega m.in. osoba posiadająca prawo jazdy, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia. W takiej sytuacji zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na badanie lekarskie.

Co istotne, w świetle powyższego przepisu zastrzeżenia dotyczące stanu zdrowia muszą być "uzasadnione" i "poważne", a więc okoliczności ustalone przez organ muszą przynajmniej z dużym prawdopodobieństwem wskazywać, że z uwagi na stan zdrowia w stosunku do kierującego mogą występować przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami i powinny zostać zweryfikowane podczas badania lekarskiego. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej kwestii powierzone zostało zatem uprawnionym w tym zakresie lekarzom.

Sformułowanie "uzasadnione zastrzeżenia" zawarte w analizowanym przepisie należy interpretować zgodnie z celem ustawy, którym jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zapobieżenie zagrożeniom w ruchu drogowym, spowodowanym przez osoby, których stan zdrowia może uniemożliwiać sprawne prowadzenie pojazdów. Psychofizyczna kondycja kierowcy jest ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dla zachowania bezpieczeństwa niezbędne jest więc czuwanie nad tym, by osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami miały wymaganą sprawność nie tylko w chwili ubiegania się o takie uprawnienie, ale także w czasie późniejszym, kiedy korzystają z tych uprawnień. Stąd też ingerencja organów administracji w postaci sprawdzenia stanu zdrowia kierowcy.

Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r. , sygn. akt: I OSK 1103/17

Sob., 30 Mrz. 2019 1 Komentarz Dodane przez: Monika Małowiecka

Komentarze

Włodzimierz
0 # Włodzimierz 2019-04-01 12:06
Jakby by to dobrze było, gdyby sądy nauczyły się matematyki. Jest w niej bowiem dział nazywający się "teoria miary". Właśnie do teorii miary należy tak ukochane w orzecznictwie "prawdopodobień stwo". Sam diabeł bowiem nie wie, co to jest "duże prawdopodobieńs two występowania przeciwwskazań zdrowotnych", ani też, jak się je liczyć. Stosowny rachunek byłby lepszy od nic nie wnoszącego do sprawy wyroku, tłumaczącego co po polsku znaczy "uzasadniony" i "poważny".
| | |