Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

"Drewno" wg Prawa o ruchu drogowym

fotolia.pl

Zgodnie z art. 61 ust. 15 ustawy Prawo o ruchu drogowym, przy przewozie drewna, jego rzeczywistą masę ustala się jako iloczyn objętości ładunku i normatywnej gęstości ustalonej dla danego gatunku drewna. Natomiast gęstość drewna zgodnie z art. 61 ust. 15 ustawy Prawo o ruchu drogowym określa minister właściwy do spraw środowiska i minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, uwzględniając w szczególności gatunki drewna mające zastosowanie w przemyśle i budownictwie, jego rodzaj i postać, w jakiej jest ono przewożone, mając na uwadze potrzebę ustalenia masy przewożonego drewna, w celu uniknięcia przekroczenia nacisków osi pojazdów i ograniczenia negatywnego wpływu na stan techniczny dróg.

Pojęcie gęstości drewna nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o ruchu drogowym, brak jest również innych przesłanek które pozwalałyby na określenie, co jest drewnem.

Dla potrzeb ustawy o ruchu drogowym, że drewnem jest wszystko to co zachowuje naturalne cechy fizyczne i chemiczne właściwe temu surowcowi, niezależnie od postaci jaką mu nadano. Nie każde bowiem przetworzenie pozyskanego drewna z lasu prowadzi do powstania nowego rodzajowo produktu pozbawionego cech drewna surowego Podkreślić należy, iż przepis art. 61 ust. 15 ustawy Prawo o ruchu drogowym odnosi się do wszystkich gatunków drewna, wskazuje bowiem na przewóz każdego drewna, a nie określonego jego gatunku.

Wyrok NSA  z dnia 24 stycznia 2017 roku, sygn. akt: II GSK 1692/16.

Sob., 9 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka