Przekroczenie limitu punktów karnych

Przekroczenie limitu punktów karnych fotolia.pl

Starosta wydając na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji (w razie przekroczenia 24 punktów karnych za przekroczenie przepisów ruchu drogowego), decyzję o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, nie ma uprawnienia do badania prawidłowości orzeczenia, w związku z którym naliczone zostały określonemu kierowcy punkty karne.

Takich uprawnień nie ma również Samorządowe Kolegium Odwoławcze, działające jako organ odwoławczy od decyzji wydawanych w tych sprawach.

Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 6 grudnia 2018 r. sygn. III SA/Gd 727/18.

Źródło: CBOSA 

Pt., 1 Mrz. 2019 1 Komentarz Dodane przez: Bernadeta Skóbel