Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Drogi się „zazielenią”

Drogi się „zazielenią” fotolia.pl

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekty następujących rozporządzeń:

  1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych;
  2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzór znaku legalizacyjnego;
  3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Zmiany można podzielić na trzy grupy. Pierwsze wejdą w życie 11 lipca 2019 r. i będą dostosowywały przepisy wykonawcze do usunięcia z ustawy – Prawo o ruchu drogowym – instytucji czasowej rejestracji na wniosek jednostki badawczej. Drugie – dotyczące tablic dla pojazdów elektrycznych oraz napędzanych wodorem – wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku. Trzecia grupa zmian, związana z nanoszeniem pewnych elementów na tablice techniką laserową, zacznie obowiązywać po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zielono mi

W związku z ustawą o elektromobilności – i wprowadzonymi przez nią zmianami w Prawie o ruchu drogowym – pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane wodorem będą miały tablice rejestracyjne wskazujące na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Tablice dla tych pojazdów będą miały zielone tło. Zmianie ulegną także znaki legalizacyjne – w numerze porządkowym nalepki będzie zawarta litera wskazująca na pojazd elektryczny czy pojazd napędzany wodorem. Aktualna wersja projektu pierwszego z rozporządzeń mówi o tym, że takowe tablice będzie można zamawiać od 15 grudnia 2019 roku – zarówno samo rozumienie sformułowania „może zamawiać”, jak i termin budzą wątpliwości.

Dalsze zmiany

Po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych zmiany dotkną wszystkie produkowane od tego momentu tablice rejestracyjne. Otóż producent będzie nanosił na nie laserowo: miejsce wskazujące umieszczenie znaku legalizacyjnego na tablicy rejestracyjnej, grafikę obrysu wizerunku orła, oznaczenie numeru certyfikatu producenta/nazwy i numeru certyfikatu producenta – w zależności od braku wytłoczenia numerów lub tablic z wytłoczonymi numerami.

Projekty można znaleźć tutaj.

Pt., 22 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel