Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Numery ewidencyjne ośrodków szkolenia kierowców – kosmetyczne zmiany

Numery ewidencyjne ośrodków szkolenia kierowców – kosmetyczne zmiany fotolia.pl

Wielkich zmian nie będzie – tak można w skrócie podsumować projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców, który został skierowany do uzgodnień w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (wersja z 12 grudnia 2018 r.).

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, w świetle której dotychczas obowiązujące rozporządzenie utraci moc z dniem 1 maja 2019 roku. Projekt jest już po konsultacjach publicznych. Do zgłaszania uwag byli zaproszeni m.in. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców, Polski Związek Motorowy czy Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji.

W ramach konsultacji zgłoszono dwie uwagi, przy czym jedna została uwzględniona. Usunięto pole „Poczta” z wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do rozporządzenia (wzór wniosku o wpis do rejestru). Natomiast nie przychylono się do propozycji dotyczącej wyróżnienia w numerze ośrodka kategorii wchodzących w zakres poświadczenia spełniania dodatkowych wymagań – w sytuacji, gdy zakres poświadczenia nie obejmuje wszystkich podstawowych kategorii uprawnień (A, B, C, D).

Co do samej treści projektu rozporządzenia i zmian w porównaniu z dotychczas obowiązującym można wyróżnić kilka drobnych modyfikacji, m.in.: uaktualnienie publikatorów przywoływanych w jego treści aktów prawnych, zmianę „ewidencji działalności gospodarczej” na „Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej” (Załącznik nr 1 do rozporządzenia). Nowość w zakresie rozwiązań prawnych stanowi dodanie w § 9 przepisu przejściowego dotyczącego zachowania ważności wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców złożonych na drukach zgodnych ze wzorem określonym w dotychczasowych przepisach.

Pt., 28 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel