Podział ruchu dla lotniska Chopina - konsultacje

Podział ruchu dla lotniska Chopina - konsultacje fotolia.pl

Uchwałą nr 173/2017 z 7 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej. Koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada budowę hubu transportowego, opartego na zintegrowanych węzłach: lotniczym i kolejowym, efektywnie włączonego w układ sieci drogowej. Przyjęte harmonogramy zmierzają do zakończenia podstawowego procesu inwestycyjnego do 2027 roku.

Koncepcja wymienia, jako jedno z najważniejszych zadań, zapewnienie maksymalnej dostępnej przepustowości Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina do czasu operacyjnego uruchomienia Centralnego Portu Komunikacyjnego. Z tego powodu podejmowane będą działania zarówno inwestycyjne, organizacyjne jak i proceduralne.

Zgodnie z Koncepcją realizacja tego celu wymaga między innymi dokonania tzw. administracyjnego podziału ruchu na lotnisku Chopina. Priorytetem w tej sytuacji jest przeniesienie, zgodnie z obowiązującym prawem i za zgodą Komisji Europejskiej, części ruchu lotniczego do innego portu lotniczego położonego w regionie Mazowsza, dzięki czemu port warszawski zwiększy swoją zdolność do przyjmowania statków powietrznych operujących w ruchu przesiadkowym na trasach długodystansowych.

W związku z tymi założeniami oraz w obecnej sytuacji rynkowej, na podstawie art. 195c ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1183) oraz art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwości i różne scenariusze dotyczące przeprowadzenia podziału ruchu dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia nr 1008/2008, państwo członkowskie w celu dokonania, bez dyskryminacji w odniesieniu do różnych punktów docelowych wewnątrz Wspólnoty lub z powodu przynależności państwowej, albo tożsamości przewoźników lotniczych, podziału ruchu lotniczego między porty lotnicze, zobligowane jest do przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi przewoźnikami lotniczymi i portami lotniczymi.

Ministerstwo zapraszamy do zgłaszania opinii oraz propozycji do koncepcji wprowadzenia podziału ruchu na lotnisku Chopina.

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem.

Źródło: mi.gov.pl

Pt., 7 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk