Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zakaz prowadzenia OSK

Zakaz prowadzenia OSK fotolia.pl

Skoro stwierdzenie naruszeń, o których mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z 2001 r. o kierujących pojazdami, jest kwalifikowane jako rażące, bez względu na inne okoliczności faktyczne, zatem wystarczające jest dla zastosowania sankcji określonej w art. 45 ust. 1 ab initio cytowanej ustawy stwierdzenie, że miały miejsce wymienione w art. 45 ust. 2 pkt 1 - 4 tejże ustawy naruszenia i wystąpiły one wielokrotnie. Według Słownika języka polskiego "wielokrotnie" to przysłówek od "wielokrotny", co oznacza, że wiele razy powtórzony, powtarzający się, występujący wiele lub kilka razy, niejednokrotny, kilkakrotny, częsty. Słowo "kilka" zaś definiuje się jako "zaimek oznaczający w sposób przybliżony liczbę większą niż 2 i mniejszą niż 10". – stanowi wyrok WSA w Olsztynie z dnia 9 października 2018 r., wydany w sprawie o sygn. akt: II SA/Ol 309/18.

Z art. 45 ust. 1 ustawy wynika, że spełnienie już jednej z wymienionych w poszczególnych punktach tego przepisu przesłanek uzasadnia wydanie decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, przy czym w art. 45 ust. 2 ustawodawca wprost określił jakie działania podmiotu prowadzącego ośrodek stanowią rażące naruszenie warunków wykonywania tej działalności gospodarczej. Unormowanie art. 45 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami zawiera własną, legalną definicję "rażącego" naruszenia warunków wykonywania tej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Obiektywne stwierdzenie naruszeń określonych w art. 45 ust. 2 musi zostać zakwalifikowane jako rażące w rozumieniu tego przepisu, niezależnie od stanu świadomości oraz umyślności działania lub zaniechania podmiotu prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców i to bez względu na inne okoliczności.

Sąd wskazał, że wielokrotne prowadzenie szkolenia pojazdem niespełniającym warunki, o których mowa w art. 24 ustawy o kierujących pojazdami stanowi jedną z form rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

Niedz., 4 Lst. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka