Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uchwala o przystankach innego samorządu

Uchwala o przystankach innego samorządu fotolia.pl

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wynika natomiast, że właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek określenia w drodze uchwały tylko tych przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest ta jednostka samorządu terytorialnego. Powyższe oznacza, że organ jednostki samorządu terytorialnego nie ma kompetencji do określania przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest inna jednostka samorządu terytorialnego.

W rozpoznawanej sprawie nie budzi wątpliwości, że zakwestionowane w skardze przystanki znajdują się w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych. Powyższe wynika bezspornie z: pisma Starosty Kętrzyńskiego z dnia 2 lutego 2018 r., pisma Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie z dnia 27 lutego 2018 r. i załączonych do tego pisma dokumentów, a także z pisma Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 12 lipca 2018 r.

Jak już wyżej podniesiono, delegacja ustawowa, wynikająca z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, uprawnia gminę do określania w drodze uchwały wyłącznie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest ta jednostka samorządu terytorialnego. Określając zatem w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXI/190/12 przystanki komunikacyjne na terenie miasta Kętrzyna, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Miejska Kętrzyn, lecz Powiat Kętrzyński i Województwo Warmińsko - Mazurskie, oraz w konsekwencji w załączniku nr 2 - określając warunki i zasady korzystania z tych przystanków komunikacyjnych, Rada Miejska Kętrzyn przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego do wydania aktu prawa miejscowego, co stanowi istotne naruszenie prawa i uzasadnia stwierdzenie nieważności zakwestionowanej skargą części uchwały, tzn.w zakresie, w jakim uchwała ta (zmieniona uchwałą z 29 grudnia 2016 r.) obejmowała przystanki w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich, których zarządzającym nie jest Gmina Miejska Kętrzyn.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2018 r. II SA/Ol 472/18

Źródło: CBOSA

Sob., 22 Wrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk