Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Oświetlenie drogi a zajęcie pasa drogowego

Oświetlenie drogi a zajęcie pasa drogowego fotolia.pl

Oświetlenie drogowe w sposób bezpośredni i nierozerwalny jest związane z drogą jako budowlą, a jego zasadniczą funkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym również warunków jego niepogorszenia. Organ nie był więc uprawniony do naliczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego, skoro umieszczona w pasie drogowym linia zasilająca związana była z potrzebami ruchu drogowego, jak również ochrony drogi. Wyrok WSA w Poznaniu z 18 lipca 2018 r. sygn. III SA/Po 280/18.

Decyzją Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich orzekł o zezwoleniu Gminie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej tj. elementów energetycznej linii oświetleniowej w drodze powiatowej. W decyzji ustalono opłatę za umieszczenie urządzeń obcych w drodze powiatowej. Gmina zakwestionowała fakt nałożenia opłaty.

Istota sporu sprowadzała się do ustalenia, czy linia kablowa dostarczająca prąd do słupów oświetleniowych jest urządzeniem technicznym niezwiązanym z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Sąd podkreślił, że art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych dotyczy urządzeń niezwiązanych z "utrzymaniem i ochroną dróg" oraz "potrzebami zarządzania drogami". Przy czym w przepisach tych chodzi o potrzeby sieci dróg rozumianych jako budowle wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiące całość techniczno-użytkową (art. 4 pkt 2 ustawy). Sąd w składzie orzekającym w sprawie stanął na stanowisku, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane – budowla zlokalizowana w pasie drogowym to droga wraz obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami. Elementy tworzą całość techniczno - użytkową w celu prowadzenia ruchu drogowego. W tym miejscu odnieść się należy do przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. - W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz. U. 2016r. poz.124), a konkretnie § 109, który to przepis wskazuje katalog sytuacji, w których droga powinna być oświetlona, przy czym jest to katalog przykładowy, który może służyć ocenie dyspozycji przepisu art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o drogach publicznych, tj. pojęcia "potrzebami ruchu drogowego", a także określonego w art. 40 ust.1 pojęcia "ochrona drogi". Analiza treści tych przepisów pozwala przyjąć, że umieszczenie w pasie drogowym elementów infrastruktury technicznej służących zasileniu oświetlenia drogowego wyczerpuje pojęcie "związania z potrzebami ruchu drogowego" w rozumieniu art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 2, ale także "ochrony drogi" w rozumieniu art. 40 ust. 1.

Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło: CBOSA

Niedz., 19 Sp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel