Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

PPP zmniejsza koszty - wywiad z Elżbietą Kulpą

PPP zmniejsza koszty - wywiad z Elżbietą Kulpą fotolia.pl

Elżbieta Kulpa, kierownik projektu z Wydziału Inżynierii Miejskiej UM Wrocław opowiada o tym jak PPP zmniejsza koszty budowy parkingów.

- Projekt budowy parkingu podziemnego z niezbędną infrastrukturą pod placem Nowy Targ a także nawierzchnią placu i jej zagospodarowaniem został zrealizowany w formule PPP ze względu na brak możliwości finansowania projektu z budżetu gminy Wrocław oraz ze środków zewnętrznych czyli unijnych lub krajowych. Dzięki koncentracji całości procesu inwestycyjnego przez jeden podmiot mogliśmy zoptymalizować koszt przedsięwzięcia. Ponadto dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz know-how partnera prywatnego, mogliśmy liczyć na szybszą oraz terminową realizację inwestycji. – mówi Elżbieta Kulpa, kierownik projektu z Wydziału Inżynierii Miejskiej UM Wrocław

W jaki sposób miasto przygotowało się do tego projektu?

W ramach przygotowania do inwestycji dokonano rozpoznania realizacji różnych inwestycji PPP na rynkach zagranicznych, a także przeprowadzono badanie rynku krajowego, pokazujące duże zainteresowanie wykonawców, banków i instytucji finansujących budowę parkingu w formule PPP. Korzystaliśmy ponadto z warsztatów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, platformy PPP wówczas działającej przy ówczesnym Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (spotkania, materiały, wymiana doświadczeń) oraz ze wsparcia firm doradczych w zakresie prawym i ekonomicznym.

Czy kontrolę nad inwestycją sprawowała osobna komórka?

W Urzędzie Miejskim Wrocławia nie stworzono osobnej komórki ani nie opracowano specjalnych wewnętrznych procedur dotyczących postępowania w sprawach PPP. Innowacyjne i strategiczne dla gminy Wrocław projekty realizowane są przez zespoły projektowe tworzone z pracowników różnych działów/ wydziałów, pracą których kieruje kierownik projektu. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotowego projektu był dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UM Wrocław.

W jaki sposób miasto wybierało partnerów prywatnych?

Wybór partnera prywatnego, w tym przypadku koncesjonariusza, dokonano na podstawie kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i trybem określonym w przepisach ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

W jaki sposób projekt był finansowany?

Projekt był finansowany ze środków koncesjonariusza (środki własne i kredyt bankowy). Wynagrodzenie Koncesjonariusza stanowi wyłączne prawo do korzystania z parkingu (czerpanie korzyści z tytułu świadczonych usług parkingowych osobom trzecim przez 37 lat) wraz z jednorazową płatnością Gminy Wrocław w wysokości 15, 1 mln zł na zakończenie okresu budowy. Całkowity koszt przedmiotu koncesji to kwota 39, 1 mln zł.

Czy przedsięwzięcie udało się zrealizować w założonym czasie?

Inwestycja została zrealizowana w terminie umownym. Okres projektowania i budowy trwał 36 miesięcy tj. od 16 lipca 2010 r. do 16 lipca 2013 r.

Czy gmina jest zadowolona z efektu przedsięwzięć?

Oczywiście tak. Budowa nowoczesnego trzykondygnacyjnego parkingu podziemnego spowodowała podniesienie jakości świadczonych usług parkingowych, zmniejszenie i uporządkowanie strefy płatnego parkowania w bezpośrednim sąsiedztwie centrum. Ponadto nowa nawierzchnia placu i jej zagospodarowanie to przestrzeń wyłączona z ruchu kołowego, która podniosła prestiż miasta i stanowi obecnie miejsce spotkań, odpoczynku oraz imprez plenerowych.

Czy gmina zamierza realizować dalsze inwestycje tego typu w formule PPP?

Jesteśmy zainteresowani realizacją zarówno robót budowlanych jak i świadczeniem usług w formule PPP z uwagi na realne korzyści jakie ona daje, w szczególności mniejsze koszty działania niż w tradycyjnej formule realizacji zadań publicznych oraz większą efektywność eksploatacji.


Wywiad pochodzi z Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego nr 4, wydawanego w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno –prywatnego w Polsce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Biuletyn to ważny element projektu. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu PPP, w trakcie realizowanego projektu.

Sob., 28 Lp. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska