Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym tylko za opłatą

Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym tylko za opłatą fotolia.pl

Stosownie do postanowień art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z ust. 2 pkt 2 art. 40 ustawy zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Organ na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy ustala opłatę za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w ust. 2 pkt 2. Nie ma możliwości wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego bez obciążania opłatą. Opłata jest bowiem nierozerwalną częścią zezwolenia.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt: VIII SA/Wa 835/17

 

Pt., 8 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka