Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Łódzkie: pieniądze na drogi lokalne

Łódzkie: pieniądze na drogi lokalne fotolia.pl

Samorządy lokalne województwa łódzkiego oraz ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne mogą się przygotowywać do złożenia w wniosków o dofinansowanie inwestycji na drogach gminnych i powiatowych z łódzkiego RPO. Urząd Marszałkowski rozpocznie nabór 29 czerwca, a zakończy 13 lipca. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień br. Maksymalny poziom dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 85 proc. jego kosztów kwalifikowanych do refundacji. Na konkurs zarezerwowano 11,9 mln zł.

No co można otrzymać dofinansowanie?

Na konkurs wnioskodawcy mogą kierować projekty dotyczące po pierwsze budowy, przebudowy lub modernizacji dróg powiatowych i gminnych, w tym obwodnic, skrzyżowań, wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż realizowanej inwestycji. Po drugie, możliwe są inwestycje budowy, przebudowy lub modernizacji drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg lokalnych, m.in. wiaduktów, tuneli, mostów (obiektów mostowych), estakad, przepustów, konstrukcji oporowych. Ponadto, ale wyłącznie jako element inwestycji drogowej, mogą być realizowane przedsięwzięcia z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (z wyłączeniem zakupu sprzętu i pojazdów dla służb, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym); inwestycje z zakresu inteligentnych systemów transportowych (np. zakup i wdrożenie systemów monitorowania, sterowania i zarządzania ruchem, systemów informacji o stanie dróg i ich zatłoczeniu).

Zastrzeżenie

Wsparcie w konkursie będą mogły uzyskać inwestycje drogowe pod warunkiem, że zapewnią one konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi lub zapewniają konieczne bezpośrednie połączenia z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi. Projektom drogowym towarzyszyć muszą ponadto przedsięwzięcia z zakresu poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu drogowego. Inwestycje drogowe muszą być zgodne z Regionalnym Planem Transportowym Województwa Łódzkiego.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj

Źródło: rpo.lodzkie.pl

Niedz., 13 Mj. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża