Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK fotolia.pl

Skoro szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy muszą być przeprowadzane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach, to w przypadku prowadzenia szkolenia przez osobę nieposiadającą tych kwalifikacji, dochodzi do naruszenia art. 26 ust. 5 pkt 3 ustawy, stwierdził WSA w Opolu w wyroku z dnia 28 listopada 2017 r., sygn. akt: II SA/Op 359/17.

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Organem prowadzącym rejestr, jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Starosta sprawuje nadzór m.in. w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień kierowania pojazdami silnikowymi z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy, w ramach którego wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym jest prowadzone zgodnie z programem szkolenia i obejmuje naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych. W tym zakresie szkolenia prowadzi osoba, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, czyli lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. Prowadzenie zajęć przez osobę nie spełniającą wymogów określonych w ww. przepisie stanowi naruszenie prawa. Sąd wskazał, że w szczególnych sytuacjach (np. gdy naruszenie prawa ma charakter długotrwały – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w danym OSK przez dłuższy okres czasu prowadzi osoba nieuprawniona), za uzasadnione należy uznać wydanie przez starostę decyzji administracyjnej o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i skreślenie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Sob., 12 Mj. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka