Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Cofnięcie uprawnień do wykonywania badań technicznych

Cofnięcie uprawnień do wykonywania badań technicznych fotolia.pl

Zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. Jak stanowi przy tym art. 84 ust. 4 P.r.d. w przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.

W pierwszej kolejności wskazać trzeba, że odpowiedzialność wynikająca z art. 84 ust. 3 P.r.d., w tym z ujętego tam pkt 2, ma charakter obiektywny, o czym świadczy wprost treść tego przepisu - "starosta cofa" diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych w razie stwierdzenia okoliczności określonych w art. 84 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 P.r.d. Organ ten nie ma wobec tego swobody w podjęciu decyzji, lecz jest zobligowany do cofnięcia uprawnień, gdy zaistnieją przywołane okoliczności. Ustawa nie dopuszcza w tym względzie żadnego odstępstwa. W szczególności cofnięcie uprawnień nie zostało uzależnione ani od kwestii winy diagnosty (w tym jej stopnia), ani od motywów, którymi się kierował, czy dotychczasowego sposobu realizacji przez diagnostę spoczywających na nim obowiązków. Co więcej, art. 84 ust. 3 P.r.d. nie daje również organowi prawa do miarkowania sankcji, co oznacza, że uchybienia o dużym ciężarze gatunkowym są traktowane na równi z uchybieniami o mniejszym ciężarze. 

Wykonanie badań technicznych pojazdów sprzecznie z wymogami prawa i stanem faktycznym zawsze zatem będzie rodzić po stronie organu obowiązek cofnięcia uprawnień. Żadne inne okoliczności nie mogą być brane pod uwagę

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 r. III SA/Po 694/17

Źródło: CBOSA

Pt., 13 Kw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk