Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Charakter zjazdu z drogi publicznej

Charakter zjazdu z drogi publicznej fotolia.pl

Przepis art. 35 ust. 3 u.d.p. nie określa wytycznych, jakimi powinien kierować się zarządca drogi w zakresie uzgodnienia możliwości włączenia do drogi ruchu związanego z projektowaną inwestycją. Nie ulega jednak wątpliwości, że zarządca drogi powinien mieć na względzie przede wszystkim zgodność planowanych działań z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym stanowi więc przesłankę dopuszczalności mającej powstać inwestycji przy drodze (np. krajowej).

W przedmiotowej sprawie kluczowe znaczenie, w kontekście zarzutów skargi kasacyjnej, ma kwestia charakteru istniejącego zjazdu z drogi publicznej do działki skarżącego. Skarżący podnosi, że pominięto charakter tego zjazdu i nie wyjaśniono, czy spełnia on warunki zjazdu publicznego w rozumieniu § 77 rozporządzenia. W tym zakresie wskazać należy, że zjazd publiczny w świetle ustawy o drogach publicznych i rozporządzenia nie może powstać w sposób dorozumiany, czy poprzez faktyczne działania właściciela nieruchomości.

Nie ma żadnego znaczenia w niniejszej sprawie stan techniczny zjazdu i to, czy jest on dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony, oraz do wymagań ruchu pieszych. To zarządca drogi określa charakter zjazdu. Treść decyzji z (...) grudnia 2002 r. w żaden sposób nie daje podstaw do uznania, że udzielono wtedy zgody na przebudowę zjazdu indywidualnego na publiczny. Co byłoby zresztą nieracjonalne z uwagi na planowany wtedy rolniczy sposób zagospodarowania działki. Okoliczność, że istniejący zjazd indywidualny ma pewne parametry odpowiadające parametrom technicznym, jakie powinien mieć zjazd publiczny, nie oznacza, że automatycznie jest zjazdem publicznym, ponieważ w myśl przepisu § 55 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia charakter zjazdu (publiczny czy indywidualny) określa zarządca drogi, kierując się przeznaczeniem zjazdu (§ 77 rozporządzenia).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2018 r.

Źródło: CBOSA, II OSK 1966/17

Niedz., 8 Kw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk