Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pieniądze na CEPiK - posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego

Pieniądze na CEPiK - posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego fotolia.pl

W piątek, 23 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W toku posiedzenia zaopiniowano pozytywnie:

  • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami dostosowujący rozporządzenie do nowych regulacji KPA,
  • projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami oraz projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie – z wnioskiem, aby w obu rozporządzeniach wpisać, ze obowiązują do dnia 31.12.2022 roku. W istocie są to bowiem regulacje tymczasowe.

Ustawa o CEK – uwagi ZPP

W porządku obrad zamieszczono również omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zespół nie uzgodnił projektu - ostateczną decyzję podejmie Strona Samorządowa na posiedzeniu w dniu 27 marca br. Strona Samorządowa podziela stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji, iż w legislacji, związanej z realizowanymi projektami informatycznymi należy systemowo uelastycznić dotychczas stosowane zasady „sztywnego” wpisywania terminów wdrażania etapów tych projektów. Strona Samorządowa zgodziła się z argumentami Związku Powiatów Polskich, iż przyjęta w tym projekcie ustawy koncepcja, polegająca na ogłaszaniu „komunikatów” Ministra Cyfryzacji, wyznaczających daty wprowadzania kolejnych funkcjonalności w projekcie CEPIK 2.0 (w tym przypadku elementów CEK), będzie stwarzała w niektórych sytuacjach ryzyko dla obywateli, a także dla administracji. Komunikat ma bowiem ustalać dla nich obowiązki nie na podstawie przepisów prawa, lecz w efekcie -  na podstawie decyzji Ministra Cyfryzacji.

Kolejną sporną kwestią jest zapis, że dochody z Funduszu CEPiK mogą być przeznaczone na wynagrodzenia kilkudziesięciu pracowników MC. Projektodawcy wyjaśniali, iż zostało to wpisane w związku z wynikami kontroli CEPIK 2.0 przez NIK, która zaleciła jednoznaczne wydrębnienie pracowników ministerstwa zajmujących się CEPiK. Strona Samorządowa wskazała, iż w tym przypadku byłoby zrozumiałe doraźne rozwiązanie problemu w roku bieżącym, a w następnym - przejście na normalne mechanizmy budżetowe, gdyż w innym przypadku jest to ukryte pozabudżetowe finansowanie podstawowej działalności MC (podzielając tu stanowisko MF w tej sprawie). Wskazała ponadto, iż środki z Funduszu powinny raczej wesprzeć finansowo starostwa, które z uwagi na zwiększoną ilość pracy związanej ze wciąż niepoprawnym w wielu przypadkach funkcjonowaniem CEP poniosły już, i dalej ponoszą, finansowe konsekwencje decyzji o zbyt szybkim wdrożeniu CEP w ub. roku. Strona Rządowa poinformowała, iż rozważa możliwość dofinansowania działań starostw w pewnym zakresie.

Pt., 30 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka