Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana dotycząca wydawania praw jazdy

Zmiana dotycząca wydawania praw jazdy fotolia.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaproponowało zmiany we wzorze wniosku o wydanie prawa jazdy wraz oraz wzorze decyzji nadającej uprawnienia do kierowania pojazdami – wzór uzupełniono o informację o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania.

Dodatkowo w projekcie dokonano zmiany dwóch przepisów regulujących procedury przywracania uprawnień do kierowania pojazdami po okresie zakazu prowadzenia pojazdami oraz określania terminu ważności poszczególnych kategorii prawa jazdy w przypadku przedłożenia nowego orzeczenia lekarskiego doprecyzowując ich brzmienie.

  1. W przypadku przepisu § 5 ust. 4 w dotychczasowym jego brzmieniu, wyłącznie osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdami skierowana na badania lekarskie, psychologiczne i kurs reedukacyjny musiała przed rozpoczęciem procedury przywracania uprawnień (uzyskanie profilu kandydata na kierowcę) dostarczyć odpowiednie orzeczenia lekarskie (uzyskane po odbyciu badań wynikających ze skierowania) i zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego. 

Proponowane rozwiązanie wskazuje jednoznacznie na konieczność dostarczenia orzeczeń, które są wynikiem badań przeprowadzonych w związku ze skierowaniami oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego przed uzyskaniem profilu kandydata na kierowcę.

  1. Zmiana zaproponowana w odniesieniu do § 10 pkt 4 ma na celu ujednolicenie sposobu określania daty ważności wszystkich wydawanych praw jazdy. Zarówno dokumentów wydawanych na nowo jak i dokumentów wydawanych na podstawie wymiany zagranicznego prawa jazdy.
  2. W przypadku przepisu § 10 pkt 10 lit e zmiana jest niezbędna ze względu na fakt, że nie określono sposobu postępowania w przypadku osób, które posiadają wyższe kategorie prawa jazdy (C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D) które ubiegają się o niższą kategorię prawa jazdy np. prawo jazdy kategorii A i dostarczą do organu wydającego uprawnienia do kierowania pojazdami orzeczenie lekarskie w zakresie bloku zawierającego kategorię A z krótszym terminem następnego badania lekarskiego niż termin wskazany dla prawa jazdy kategorii C. Ze względu na fakt, że badania lekarskie dla wyższych kategorii prawa jazdy są bardziej rygorystyczne niż dla niższych kategorii prawa jazdy określenie przez lekarza krótszego terminu następnego badania lekarskiego (ze względu na zastrzeżenia co do stanu zdrowia) automatycznie podnosi uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia danej osoby w zakresie prawa jazdy kategorii wyższych. Dlatego też właściwym rozwiązaniem, zaproponowanym w projektowanym przepisie, jest skrócenie terminu ważności prawa jazdy wyższych kategorii do terminu ważności prawa jazdy niższych kategorii.
Sob., 3 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka