Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kara za zajęcie pasa drogowe - mocne dowody

Kara za zajęcie pasa drogowe - mocne dowody fotolia.pl

Dokonanie odpowiednich ustaleń stanowi obowiązek organu orzekającego w sprawie i z obowiązku tego nie zwalnia organów okoliczność, że poczynienie odpowiednich ustaleń może być znacznie utrudnione. Warunkiem wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego jest zaś poczynienie bezspornych ustaleń bezspornie wskazujących, że do niego doszło.

Wątpliwości w tym zakresie nie może rozstrzygać sąd administracyjny bowiem sąd ten nie jest uprawniony do uzupełniania i korygowania materiału dowodowego, stanowiącego istotną podstawę wydania decyzji. W zaskarżonych decyzjach nie powołano się na jakiekolwiek dowody, względnie ich surogaty, jak prawdopodobieństwo, czy wręcz domniemanie - choć z natury rzeczy niewystarczające do zastosowania normy prawa materialnego do stanu faktycznego badanej sprawy - pozwalające, choć w założeniu, wykazać zajęcie pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego powinno być precyzyjnie udokumentowane. Dołączona do akt administracyjnych dokumentacja fotograficzna nie potwierdza twierdzeń organów, że skarżąca zajęła chodnik w celu urządzenia zjazdu na budowę. Stwierdzenie, że wyłożono nowe płytki na chodniku, które następnie zostały zniszczone przez jeżdżące samochody i obecnie niektóre z nich są połamane lub "klawiszujące" nie zostało w żaden sposób przez organy udowodnione.

Organy nie przedstawiły bowiem jakichkolwiek dowodów potwierdzających powyższą tezę. Wręcz przeciwnie, na zdjęciach nawierzchni chodnika, która nie została zmodernizowana przez stronę, widoczne są również połamane płytki chodnikowe lub płytki obluzowane, a w tym przypadku organy nie twierdzą, że odbywał się po nich ruch samochodowy. Zatem samo wyłożenie chodnika nowymi płytkami (jak twierdzi strona skarżąca wyłącznie dla celów estetycznych) nie przesądza jeszcze o zorganizowaniu zjazdu. Z kolei argument, że na terenie budowy, od strony chodnika, widoczne są ślady samochodów, nie został poparty dowodami wskazującymi niezbicie, że ślady pochodzą od samochodów, które wjechały na budowę przez chodnik. Rzeczą naturalną na budowie jest to, że poruszają się tam i manewrują w różnych kierunkach samochody bądź inne urządzenia na kołach, które zostawiają ślady. Nie świadczy to jeszcze o tym, że dostały się one na teren budowy przez chodnik. Ponadto, z materiału zdjęciowego wynika, że na środku potencjalnego zjazdu znajduje się słupek metalowy, który jest elementem konstrukcyjnym ogrodzenia. Lokalizacja słupka w tym miejscu uniemożliwia zorganizowanie swobodnego, uwzględniając gabaryty samochodów dostawczych, wjazdu na teren budowy.

Należy zatem stwierdzić, iż organy administracji nie rozpoznały sprawy w sposób wszechstronny i wyczerpujący, a tym samym naruszyły art. 7, art. 8, art. 77 § 1, art. 80 i 107 § 3 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2017 r. II SA/Ol 766/17

Źródło: CBOSA 

Niedz., 28 St. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk