Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Równe szanse w rozwoju dróg

Równe szanse w rozwoju dróg fotolia.pl

- Nie chcemy tego, żeby miasta zyskiwały kosztem wsi. Apelujemy o zwiększenie alokacji środków, żeby program dawał równe szanse wszystkim gminom, uwzględniając potrzeby i rolę miast, gdzie skupiona jest największa liczba mieszkańców, gdzie najbardziej jest eksploatowana infrastruktura drogowa i gdzie kreowany jest największy rozwój gospodarczy służący wszystkim mieszkańcom regionu – postuluje Zrzeszenie Gmin Lubuskich w stanowisku podjętym 12 grudnia 2017 r.

Gminy lubuskie oceniły w nim realizację „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Jak zauważają, planowana alokacja na realizację Programu w 2018 roku ogłoszona przez wojewodę to 1 mld 100 mln zł. Natomiast w Projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 przekazanym do Sejmu RP i zatwierdzonym przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2017 r., zaplanowano tylko 800 mln zł. Zdaniem Zrzeszenia, wiele gmin, które przygotowały kosztowne projekty i znalazły się na liście kwalifikującej do dofinansowania, będzie zmuszona zrezygnować z inwestycji z powodu braku środków na ich realizację.

W ocenie ZGWL ogłaszanie warunków konkursu odbywa się w zbyt krótkim terminie względem terminu przyjmowania wniosków. - W dniu 1 sierpnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Ministrów nr 154/2015 z dnia 8 września 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz  rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych, publikując zasady i wzory dokumentów do Programu. Termin składania wniosków upływał dnia 15 września 2017 roku. W ocenie Zrzeszenia, półtora miesięczny okres jest zbyt krótki na rzetelne przygotowanie dokumentacji – czytamy w stanowisku.

Samorządowcy zauważają, że w 2017 roku bardzo dużej zmianie  uległy kryteria oceny składanych przez beneficjentów wniosków. Ministerstwo Rozwoju uznało, że miasta należy zmarginalizować i w praktyce niemal całkowicie wyeliminować z programu, a należy promować przede wszystkim projekty na terenach wiejskich (przyznając dodatkową punktację w ramach kryterium nr 3 – aż 4 punkty) oraz przyznało 8 punktów dla obszarów, gdzie poziom dochodów własnych jest poniżej średniej w województwie liczone nie na jednego mieszkańca, ale wg wysokości budżetu gminy (kryterium nr 4). Powoduje to, że gminy duże i biedne, nie mają żadnych szans z gminami małymi i bogatymi. Wg wstępnych analiz listy gmin zakwalifikowanych do dofinansowania, żadne miasto nie otrzyma wsparcia w budowie dróg lokalnych, mających kluczowe znaczenie dla rozwoju miast i regionów. Nie chcemy tego, żeby miasta zyskiwały kosztem wsi. ZGWL apeluje o zwiększenie alokacji środków, żeby program dawał równe szanse wszystkim gminom, uwzględniając potrzeby i rolę miast, gdzie skupiona jest największa liczba mieszkańców, gdzie najbardziej jest eksploatowana infrastruktura drogowa i gdzie kreowany jest największy rozwój gospodarczy służący wszystkim mieszkańcom regionu.

W ocenie Zrzeszenia, tak skonstruowany system oceniania dyskryminuje część gmin oraz wprowadza formę niezdrowej konkurencji różnicując gminy i antagonizując środowisko samorządowe w, z założenia, sprawiedliwym i obiektywnym konkursie o dofinansowanie dla wszystkich JST.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego postuluje o kontynuację programu z utrzymaniem planowanej alokacji i zapisaniem tej samej kwoty w budżecie państwa, bieżące konsultowanie warunków Programu ze środowiskiem samorządowym na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w ramach konsultacji resortowych, tak aby Program utrzymał status najlepszego programu finansującego niedobory w infrastrukturze drogowej, z równym dostępem dla wszystkich mieszkańców naszych gmin, bez dywersyfikacji i podziałów w zależności od miejsca zamieszkania.

Sob., 6 St. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska