PROW, drogi lokalne: zmiana rozporządzenia

PROW, drogi lokalne: zmiana rozporządzenia fotolia.pl

Resort rozwoju wsi zaproponował zmiany w rozporządzeniu regulującym dofinansowanie projektów drogowych w ramach poddziałania "mała infrastruktura" działania "odnowa wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W projekcie nowelizacji przewidziano szereg modyfikacji. Od takich, które dotyczą szczegółów technicznych inwestycji, przez zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ze strategią lokalną, po korekty odnoszące się do kryteriów dofinansowania. Wspólną klamrą dla wszystkich korekt jest dostosowanie treści rozporządzenia do zmian w ustawie wdrażającej PROW, czyli ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Z projektem można zapoznać się tutaj. Termin konsultacji jest bardzo krótki. Na przedstawienie opinii ministerstwo przeznaczyło tylko dziesięć dni. Tak krótki czas urzędnicy uzasadniają "charakterem zmian i pilną potrzebą ich wprowadzenia". Nie przesądzając czy proponowane korekty są pozytywne czy negatywne, wyznaczenie tak krótkiego terminu na przeprowadzenie konsultacji w okresie świąteczno-noworocznym wydaje się niepoważne.

Wt., 19 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża