Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Brak prawa jazdy podczas kontroli a zatrzymanie dokumentu

Brak prawa jazdy podczas kontroli a zatrzymanie dokumentu fotolia.pl

Fakt prowadzenia na drodze publicznej pojazdu bez posiadania przy sobie prawa jazdy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów obowiązującego prawa, nie zwalnia z odpowiedzialności administracyjnoprawnej i nie chroni przez skutkami nieprzestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego. W takim wypadku osoba posiadająca dokument prawa jazdy i okazująca go w czasie kontroli drogowej policjantowi, byłaby gorzej traktowana, w takich samych okolicznościach, niż osoba nie posiadająca takiego dokumentu lub tylko twierdząca, że go nie posiada.

Co więcej nie można również wykluczyć także i takich sytuacji, gdy kierowcy, chcąc uniemożliwić zatrzymanie dokumentu prawa jazdy, składaliby podczas kontroli niezgodne z prawdą oświadczenia o jego braku. Uznanie za prawidłowe stanowiska skarżącego w tym zakresie wywołałoby skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań praworządności. Skarżący nie może także pomijać znaczenia art. 102 ust. 1c u.k.p., w myśl którego Starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art. 135 ust. 1 P.r.d.

Ustawodawca przewidział więc sytuację, gdy kierujący nie posiada w czasie kontroli przy sobie dokumentu prawa jazdy, a pomimo to wyposaża starostę w kompetencje do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy i zobowiązującą do jej zwrotu. Po trzecie, Sąd stoi na stanowisku, że wystarczająca przesłanką do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, jest informacja od uprawnionych do tego organów (Policja lub ITD), o tym, że miał miejsce fakt przekroczenia przez danego kierowcę prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Organ wydający decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy nie prowadzi własnych ustaleń dotyczących faktu rażącego przekroczenia prędkości, ale z mocy woli ustawodawcy opiera swoje rozstrzygnięcie wyłącznie na przekazanej mu informacji, nie zaś na ustaleniach dotyczących prawomocnego ukarania kierowcy przez sąd.

Tym samym organ prowadzący postępowanie w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy w trybie art. 102 ust. 1 pkt 4 u.k.p., nie może powoływać z urzędu, jak również na wniosek dowodów na okoliczność potwierdzenia, czy też weryfikacji treści zawartych w informacji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 2015 r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2017 r. II SA/Rz 860/17

Źródło: CBOSA

Czw., 21 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk