Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przepisy UE nie mogę prowadzić do omijania prawa polskiego

Przepisy UE nie mogę prowadzić do omijania prawa polskiego fotolia.pl

Wyrażona w art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami zasada uznawania uprawnień do kierowania pojazdami wydanych w innym państwie członkowskim UE nie ma charakteru bezwzględnego.

Uznanie uprawnień wydanych za granicą nie może odbyć się w sposób naruszający przepisy wprowadzające sankcje w zakresie korzystania z uprawnień nabytych w Polsce, w związku z naruszeniem przepisów dotyczących wymogów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wykładnia ww. art. 5 ust. 6 musi uwzględniać również kontekst systemowy – całokształt regulacji prawnej dotyczących uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, zawartych w ustawie. Stosowanie prawa przez organy administracji publicznej nie może bowiem prowadzić do wyników, w których system prawny musiałby być uznany za niespójny, wzajemnie sprzeczny. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 13 października 2017 r. sygn. II SA/Go 594/17.

Decyzją z 2006 r. A.T. został skierowany na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie prawa jazdy kat. A, B, C. W decyzji tej pouczono skarżącego, że nie poddanie się sprawdzeniu kwalifikacji w terminie do 12 grudnia 2006 r. spowoduje wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Do skarżącego kierowane były trzy żądania zwrotu dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami według kategorii A, B i C, po uprzednim ustaleniu, że nie poddał się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdami. W 2011 r. skarżącemu wydano brytyjskie prawo jazdy w dniu 2011 r., a więc w czasie, gdy skarżącemu nie cofnięto jeszcze uprawnień do kierowania pojazdami w Polsce. W rezultacie skarżący legitymowałby się dwoma prawami jazdy, wydanymi przez różne państwa członkowskie, co stałoby w sprzeczności z treścią art. 7 ust. 5 dyrektywy nr 91/439/EWG). Sąd uznał, że nabycie przez skarżącego uprawnień do kierowania pojazdami w Wielkiej Brytanii nastąpiło w sposób sprzeczny z przepisami polskimi oraz dyrektywami UE. Stanowiło to podstawę do odmowy uznania w Polsce nabytych w Wielkiej Brytanii uprawnień do kierowania pojazdami kat. C na podstawie art. 8 ust. 4 dyrektywy nr 91/439/EWG (analogicznie art. 11 ust. 4 dyrektywy nr 2006/126/WE).

Źródło: CBOSA 

Pt., 10 Lst. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel