Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Odmowa wydania wtórnika tablic rejestracyjnych wg NSA

Odmowa wydania wtórnika tablic rejestracyjnych wg NSA fotolia.pl

Czy odmowa wydania wtórnika tablic rejestracyjnych jest czynnością materialno-techniczną organu, czy też organ winien wydać decyzję w tej sprawie? Na to pytanie odpowiedział NSA w wyroku z dnia 11 sierpnia 2017 r., sygn. akt: I OSK 2882/15.

W ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że sprawa wydania wtórnika tablic rejestracyjnych jest sprawą z zakresu administracji publicznej, zaś odmowa wydania takiego wtórnika winna nastąpić w drodze decyzji administracyjnej. Brak jest wyraźnych wskazań w obowiązujących przepisach prawa co do formy w jakiej wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych powinien być załatwiony. Niewątpliwie trzeba założyć, że wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych wszczyna postępowanie administracyjne, które jest odrębne wobec sprawy w przedmiocie rejestracji pojazdu. Czynność wydania tablic rejestracyjnych (wtórnika) musi być poprzedzona rozstrzygnięciem przez dany organ, czy w konkretnej sytuacji wnioskodawca spełnia wymagane przepisami warunki.

W świetle powyższego, można więc dopuścić podjęcie przez właściwy organ czynności w postaci wydania wtórnika tablic rejestracyjnych, gdy ustalenia organu potwierdzą spełnienie przesłanek. Jednocześnie zastrzec trzeba, że będzie to czynność podjęta w sprawie indywidualnej, skierowana do oznaczonego podmiotu administracyjnego, samo zaś uprawnienie zostało określone w przepisie prawa powszechnie obowiązującego.

Odmowa wydania wtórnika

Odmowa wydania wtórnika tablic rejestracyjnych nie może być dokonana w formie czynności, a konkretnie pisma informującego wnioskodawcę o przeszkodach do pozytywnego załatwienia sprawy. Stwierdzenie przez właściwy organ przeszkód do pozytywnego załatwienia wniosku o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych winno skutkować rozstrzygnięciem w postaci decyzji odmownej.

Sob., 21 Prn. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka