Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Charakter wpisu do CEP

Charakter wpisu do CEP fotolia.pl

Nie można być właścicielem przedmiotu, który nie istnieje. Jeżeli zatem przedmiot opodatkowania nie istniał od wielu lat, to brak jest jednego z istotnych elementów konstrukcyjnych podatku (przedmiotu opodatkowania), niezbędnego dla zaistnienia obowiązku podatkowego. Faktu tego nie zmienią zapisy w ewidencji pojazdów, wskazał WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. akt: I SA/Wr 1268/16.

Wprawdzie informacja pisemna o wpisaniu pojazdu do ewidencji stanowi dokument urzędowy w rozumieniu art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej, jednak należy mieć na uwadze, że okoliczność ta w myśl art. 194 § 3 Ordynacji nie wyłącza możliwości przeprowadzenia dowodów przeciwko treści takiego dokumentu, tym bardziej, gdy przeciwdowód taki wynika z niekwestionowanych przez organy innych dokumentów urzędowych. Organy podatkowe przyjmując sprzeczny z innymi dowodami - wpis do ewidencji pojazdów, jako jedyny dowód skutkujący podatkowo, naruszyły wynikającą z art. 191 Ordynacji zasadę swobodnej oceny dowodów i zasadę zaufania do organów podatkowych z art. 121 § 1 Ordynacji.

Zdaniem Sądu, nie można zgodzić się z organami, że sam wpis w ewidencji pojazdów stanowi wystarczającą przesłankę do określenia zobowiązania podatkowego, gdyż brak jest ku temu podstaw prawnych. Wpis w ewidencji pojazdów może być traktowany tylko jako jeden z dowodów, potwierdzających dane osoby zobowiązanej - właściciela pojazdów.

Niedz., 10 Wrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka