Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przepisy wykonawcze do Prawo o ruchu drogowym nie zwalniają ze stosowania KPA

Przepisy wykonawcze do Prawo o ruchu drogowym nie zwalniają ze stosowania KPA fotolia.pl

Okoliczność, iż to na właścicielu pojazdu, który składa wniosek o wyrejestrowanie  spoczywa obowiązek dołączenia do wniosku określonych dokumentów, nie zwalnia organu od podejmowania w razie konieczności niezbędnych czynności wyjaśniających, zgodnie z zasadami postępowania dowodowego określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego. Wyrok WSA w Warszawie z 26 kwietnia 2017 r. sygn. VII SA/Wa 1235/16

Sąd wskazał, że w tych sprawach, dotyczących wyrejestrowania pojazdu (i mimo brzmienia przepisów, w tym wykonawczych – wskazujących wprost dowody mające potwierdzać wystąpienie przesłanki wyrejestrowania, które to strona winna złożyć), na organie spoczywają obowiązki wynikające m. in. z art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). W ocenie Sądu, w sytuacji, gdy strona wnosi o wyrejestrowanie pojazdu i załącza dokumenty znajdujące się w jej posiadaniu, przy czym – nie wymienione wprost rozporządzeniu w sprawie rejestracji i oznaczeniu pojazdów, a mające potwierdzać wystąpienie jednej z przesłanek z art. 79 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, organ zobligowany jest dokonać ich oceny w całokształcie materiału dowodowego (tj. ustalić ich znaczenie i wartość dowodową, rozpatrzyć każdy dowód z osobna, a następnie – wszystkie dowody we wzajemnej łączności), w razie zaś wątpliwości – uzupełnić dowody w sprawie również z urzędu. 

Źródło: CBOSA

Sob., 9 Wrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel