Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wznowienie postępowania w przedmiocie rejestracji pojazdu

Wznowienie postępowania w przedmiocie rejestracji pojazdu fotolia.pl

Przepis art. 72 Prawo o ruchu drogowym uznawany jest za przepis bezwzględnie obowiązujący, który w sposób enumeratywny określa na podstawie jakich dokumentów można dokonać rejestracji pojazdu. Wśród dokumentów wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 5 jest dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany. Ostateczne wyeliminowanie z obrotu prawnego poprzednio wydanego dowodu rejestracyjnego (poprzez wyeliminowanie z obrotu poprzedniej decyzji o rejestracji pojazdu) powoduje konieczność wznowienia z urzędu postępowania a następnie na podstawie art. 151 §1 pkt 2 k.p.a. uchylenia tej decyzji i orzeczenia o odmowie zarejestrowania samochodu. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 19 lipca 2017 r. sygn. II SA/Go 375/17.

Dla niniejszego postępowania, prowadzonego w granicach wznowienia, nie ma znaczenia to czy skarżący nabył pojazd w dobrej wierze i brak wiedzy skarżącego oraz brak rozstrzygnięcia innego organu (sądu) co do ważności umowy sprzedaży pojazdu. Ocena istnienia dobrej wiary jednej ze stron umowy sprzedaży auta zawieranej w przekonaniu, że jest ona czynnością przenoszącą jego własność przynależy do drogi cywilnej i właściwości sądu powszechnego (por. wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2005 r., I OSK 234/05). Dla niniejszego postępowania organu miało znaczenie tylko to, że wystąpiła przesłanka wznowienia i w ramach zakresu wyznaczonego tą przesłanką odpadła konieczna podstawa do rejestracji pojazdu z art. 72 ust. 1 pkt 5 Prawa o ruchu drogowym. Sąd podkreślił, że kontrolowana decyzja wywiera skutki prawne tylko w zakresie wniosku opartego na poprzedniej rejestracji w kraju. Nie stanowi ona przeszkody do wystąpienia z wnioskiem o rejestrację opartą na innej podstawie faktycznej i prawnej (np. wskutek zasiedzenia). To jest już jednak inna sprawa administracyjna, która nie mogła być prowadzona w ramach wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną o rejestracji pojazdu opartej na innych przesłankach.

Źródło: CBOSA

Sob., 12 Sp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel